Informacje z Euroregionu Bałtyk

Engage!tl-ne Aktualności Engage! Projekty Polski Engage!

Projekt ENGAGE! - kolejne sukcesy biura porad współpracy międzynarodowej oraz dalsze działania

Możemy poszczycić się kolejnymi sukcesami biura porad współpracy międzynarodowej działającego w ramach projektu ENGAGE! Na liście projektów dofinansowanych z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny znalazł się projekt "Green up" konsultowany przez nasz zespół. Dla przypomnienia informujemy, iż biuro porad współpracy międzynarodowej działa przy projekcie ENGAGE! gdzie zespół naszego Stowarzyszenia konsultuje projekty, których autorami są pomorskie oraz warmińsko-mazurskie organizacje NGO. Konsultacje te dotyczą programów finansujących projekty dla partnerów bałtyckich i kreują współpracę międzynarodową.

Pełna nazwa projektu to "Green up 2022-2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności" łączy zarówno sferę pozarządową (dwa Stowarzyszenia z Polski i jedno z Norwegii) ze sferę samorządową (EPT/Gmina Miasta Elbląg) wspartą trzema jednostkami samorządowymi: Um. Nowe Miasto Lubawskie, Um. Braniewo, Um. Dzierzgoń wraz z sektorem edukacji, czyli znajdującymi się na wspomnianym terenie placówkach szkolnych. Odbyło się także pierwsze spotkanie konsorcjum projektowego (czytaj tutaj), w którym uczestniczyli wszyscy partnerzy.

Sukcesem biura porad jest także rozwój kolejnego projektu finansowanego ze środków programu Południowy Bałtyk Seed Money. To projekt Health up (z dziedziny zdrowia), który obecnie jest w fazie rozwijania większej koncepcji, opartej o szerokie grono partnerów, w tym: Uniwersytet Kłaipeda (Litwa) - jako lider, Akademia Stosowanych Nauk Medycznych i Społecznych z Elbląga, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Fundacja Spine z Olsztyna - główny pomysłodawca projektu. Spotkanie konsorcjum partnerskiego odbyło się już w Olsztynie i Elblągu z udziałem wszystkich przedstawicieli decydujących o ostatecznym kształcie całego przedsięwzięcia. Projekt będzie składany do programu Południowy Bałtyk w ramach regularnego naboru na jesieni br..

Pragniemy zwrócić też Państwa uwagę i jednocześnie zachęcić Przedstawicieli organizacji NGO z Pomorza oraz Warmii i Mazur aby śledzić nasze wiadomości dotyczące projektu ENGAGE! bo już we wrześniu w dniach 13-14 w Gdańsku odbędą się bardzo inspirujące warsztaty z dziedziny ko-kreacji, których cechą nadrzędną będzie zaangażowanie w kreatywny sposób uczestników warsztatów. 13 września będzie dniem intensywnej nauki, natomiast drugiego dnia odbędzie się wizyta studyjna. Link do tego spotkania umieścimy na naszej stronie wraz z informacjami o spotkaniu a także będziemy rozsyłać go do organizacji, z którymi prowadziliśmy konsultacje projektowe. Niestety, ILOŚĆ MIEJSC będzie ograniczona!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram