Informacje z Euroregionu Bałtyk

Green uptl-ne Aktualności Green up Projekty Polski pll_62dfa8e304f45 Green up

Pierwsze e-spotkanie konsorcjum nowo dofinansowanego projektu Green up - 25.07.2022

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne członków konsorcjum polskiej strony projektu Green up 2022-2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności, w którym wzięli udział przedstawiciele wnioskodawcy z Stowarzyszenia "WAMA-COOP" oraz partnerzy z Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Elbląskiego Parku Technologicznego. 

Mimo trwającego okresu urlopowego udało się w trybie natychmiastowym zorganizować spotkanie ad hoc wszystkich zaangażowanych stron, już zaraz po otrzymaniu informacji o przyznaniu grantu. Samo spotkanie poświęcone było głównie administracyjno-organizacyjnej części projektu i jego przyszłej jego realizacji. W trakcie spotkania omówiono część techniczną implementacji projektu, w tym systemy zarządzania i kontroli, systemy monitorowania i realizacji działań projektowych, a także plany komunikacji oraz promocji zarówno programu jak i projektu. To także czas dyskusji nad sposobem włączenia całego zakresu lokalnych podmiotów i społeczności lokalnych.

Samo dostrzeżenie i docenienie projektu przez władze programu jest to niezwykły sukces konsorcjum, pokazujący wartość tworzenia wielosektorowych konsorcjów: łączących zarówno sferę pozarządową (dwa Stowarzyszenia z Polski i jedno z Norwegii)  z sferę samorządową (EPT/Gmina Miasta Elbląg) wspartą trzema jednostkami samorządowymi: Um. Nowe Miasto Lubawskie, Um. Braniewo, Um. Dzierzgoń wraz z sektorem edukacji, czyli znajdującymi się na wspomnianym terenie placówkach szkolnych.

Jest to zarazem początek prac na podstawie trzech studiów przypadku z dwóch województw stanowiących nasze miejsca badawcze, m.in.:

1. Studium Przypadku: Gmina Dzierzgoń  (POM)  oraz podległe placówki szkolne

 • Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu
 • Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bruku
 • Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie

2. Studium Przypadku: Gmina Miasta Braniewa  (W-M) oraz podległe placówki szkolne

 • Szkoła Podstawowa nr 6 im Jana Pawła II w Braniewie
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie
 • Szkoła Podstawowa nr 5 m. Ziemi Braniewskiej w Braniewie

3. Studium Przypadku: Gmina Miasta Nowe Miasto Lubawskie  (W-M) oraz podległe placówki szkolne

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 3 w NML
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Tysiąclecia 33 w NML
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich, ul. Działyńskich 14 w NML

Dzięki któremu starać się będziemy zaktywizować lokalne społeczności wobec ważnych tematów dotyczących ekologii, zrównoważonego rozwoju, niebieskiego i zielonego wzrostu oraz przeciwdziałania zmianom klimatu, pokazując nie tylko teoretyczne zagadnienia ale przez praktykę budować demokratycznej zaangażowanie społeczne zmieniające nasze otoczenie na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Sam Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, który docenił nasze starania jest jednym z 15 aktualnie realizowanych w krajach UE programów (pod wspólną nazwą Active Citizens Fund), które, wspierając rozwój społeczeństwa obywatelskiego, odwołują się do wspólnych wartości: poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności i poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Nasz projekt Green up 2022-2024 wpisuje się w cel programu - budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym, poprzez 

 • pokazywanie wpływu organizacji pozarządowych na rozwój lokalnych społeczności i kultury demokratycznej;
 • wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego;
 • zwiększanie znaczenia edukacji obywatelskiej;
 • rozwój współpracy i partnerstw na poziomie lokalnym;
 • rozwój umiejętności związanych z krytycznym myśleniem;
 • upowszechnianie wiedzy o zmianach klimatu.

Więcej informacji i kolejna porcja informacji o działalności projektowej już wkrótce po podpisaniu umowy grantowej!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram