Gminy Członkowskie

Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk

Skład Zarządu

Przewodniczący Zarządu – WITOLD WRÓBLEWSKI

Prezydent Miasta Elbląg

prezydent@umelblag.pl

I Wiceprzewodnicząca Zarządu – JOANNA ZIELIŃSKA

Przewodnicząca Rady Miasta Gdynia

j.zielinska@gdynia.pl

II Wiceprzewodniczący Zarządu – PIOTR GRZYMOWICZ

Prezydent Olsztyna

prezydentmiasta@olsztyn.eu

Członek Zarządu – PIOTR BORAWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

piotr.borawski@gdansk.gda.pl

Członkini Zarządu – BOŻENA OLSZEWSKA-ŚWITAJ

Wójt Górowa Iławeckiego wojt@uggorowo.pl

Członkini Zarządu – HANNA PRUCHNIEWSKA

Burmistrz Miasta Puck

sekretariat@miasto.puck.pl

Członek Zarządu – KRZYSZTOF HEĆMAN

Zastępca Burmistrza Bartoszyce

kwhecman@gmail.com

Członek Zarządu – MAREK CHARZEWSKI

Burmistrz Malborka

burmistrz@um.malbork.pl

Członek Zarządu – JACEK KOSMALA

Burmistrz Nidzicy

um@nidzica.pl