Informacje z Euroregionu Bałtyk

Engage!tl-ne Aktualności Engage! Projekty Polski pll_6328433d192ca Engage!

Projekt ENGAGE! wspiera przedsięwzięcia ważne społecznie, warsztaty Gdańsk 13-14.09.2022

Projekt ENGAGE! daje wiele możliwości podmiotom III-go sektora. Z działań projektu korzystają NGO z terenu Pomorza oraz Warmii i Mazur. Ostatnie 2 dni, 13-14 września br. były szczególnie dla nich ważne, ponieważ nosiły tytuł "Poznaj swoich sąsiadów". W Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności odbywały się bowiem warsztaty zorganizowane przez BISER z udziałem partnerów z Norwegii. Organizacje z Polski i Norwegii przybliżały uczestnikom profil swojej działalności, dzieliły się wiedzą i doświadczeniem i zachęcały do wzajemnej współpracy. To ważny przełom w życiu tych organizacji. Spędzając wspólnie czas nawiązały się relacje i być może przyszła współpraca, na co mocno liczymy.

Obecne na tym działaniu organizacje z Norwegii to: Batteriet Sor, które pomaga korzystającym rozwijać się i tworzyć coś wspólnie z innymi. Jest ośrodkiem wsparcia, samopomocy i rzecznictwa. Vigour Komune, której wizją jest działać poprzez sport jako narzędzie integracji młodszych i starszych. Razem/Sammen - bezinteresowne dzielenie się wszystkim czego ludzie potrzebują by codzienność była lepsza.

Z polskich NGO swoje prezentacje przedstawiło Stowarzyszenie Magnolia, które mówi o sobie, że są po to by budować społeczeństwo wrażliwe, świadome, zdrowe, szanujące środowisko naturalne i pomagające sobie nawzajem. Stowarzyszenie WAMA-COOP, które od 21 lat wspiera przedsiębiorczość na Warmii i Mazurach pomagając w zakładaniu spółdzielni socjalnych. Bank Żywności poprzez swoje projekty pomaga, ratuje, edukuje i aktywizuje społeczeństwo. Z Warmii i Mazur na warsztatach był także obecny przedstawiciel Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie oraz z Pomorza: Fundacja RC, Stowarzyszenie EDUQ, Fundacja MAPA Obywatelska, Fundacja Art of Freedom.

Po prezentacjach był czas nauki. Podczas wykładu poprowadzonego przez partnera z Norwegii, przedstawiciela Rady Okręgu Agder zapoznaliśmy się z podręcznikiem powstałym w ramach projektu ENGAGE! pt. Podejście strategiczne do współpracy międzynarodowej i pracy projektowej (do pobrania poniżej):

Następnie poszerzaliśmy wiedzę na tematy bardzo istotne dla organizacji, jak strategia - jakie są wyzwania społeczne danego NGO, w jakich warunkach działa, kim są interesanci, jaka jest misja, potrzeby, jak stworzyć arenę na której użytkownicy mogą dyskutować i zaangażować się, jak budować sojusze. Była także mowa o kompetencjach miękkich - istotnych z punktu widzenia współpracy.

Drugi dzień, 14 września był dniem wizyt studyjnych, podczas których odwiedziliśmy organizacje pozarządowe działające na polu pro-społecznym na terenie Trójmiasta. Odwiedziliśmy Cafe Aktywni Fundacji Świat Wrażliwy gdzie pomysłodawczyni Fundacji Pani Joanna Rychlik opowiedziała nam o tym jak aktywizuje osoby niepełnosprawnie intelektualnie i seniorów. Dalej udaliśmy się na spotkanie z Panią Susanną Izzetdinovą, która przybliżyła nam swój świat jako osoby przybyłej z obcego kraju gdzie w nowym dla siebie miejscu realizuje się jako osoba aktywna społecznie i jednocześnie prowadzi działalność - restaurację Azima z tatarskimi przysmakami. Ostatnim przystankiem wizyty studyjnej był Sopot i spotkanie z twórcą i założycielem Stowarzyszenia "Na Drodze Ekspresji", która swoją działalnością daje szansę swoje drzwi osobom niepełnosprawnym na zaistnienie w społeczeństwie na co dzień.

Wszyscy przedstawiciele przybyłych organizacji poszukują partnerów do współpracy w ramach swoich dziedzin i pomysłów na dalszy rozwój. Chętnie włączą się w konsorcja dające ciekawą współpracę i perspektywę na przyszłość.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram