Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktywny Kreatywnytl-ne AkTYwny KreaTYwny Polski pll_64f09dfb0f6ca Aktywny Kreatywny

AkTYwny KreaTYwny - promocja międzynarodowa

W miniony weekend w Elblągu odbyły się doroczne obchody Elbląskiego Święta Chleba.  Gmina i Miasto Elbląg przy tej okazji realizowało ważny aspekt swojej polityki na płaszczyźnie współpracy międzynarodowej. Zaproszono zagranicznych przedstawicieli z miast partnerskich. Stowarzyszenie Gmin Euroregion Bałtyk aktywnie włączyło się w realizację i aktywizację transgranicznej współpracy regionalnej na poziomie miast i gmin z państw europejskich. Zarówno podczas oficjalnych, jak i kuluarowych spotkań promowaliśmy aktualnie realizowany projekt Aktywny AkTYwny KreaTYwny - pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej. Była to doskonała szansa, by wypromować projekt na arenie międzynarodowej.

Projekt AkTYwny KreaTYwny - pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej, ma na celu podniesienie kompetencji biznesowych i przedsiębiorczych wśród przedstawicieli sektora kreatywnego z Polski i Norwegii, internacjonalizacja ich dorobku, budowanie sieci współpracy, oraz tworzenie sprzyjających warunków do powstania i rozwoju organizacji sektora kreatywnego. Oferenci przygotowując koncepcję projektu kierowali się celami i potrzebami zdefiniowanymi w strategiach krajowych i unijnych oraz konsultacjami przeprowadzonymi z organizacjami działającymi w sektorze kreatywnym oraz dotychczasowymi partnerami biznesowymi, akademickimi oraz administracją.

Więcej o projekcie można przeczytać klikając w link poniżej:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram