Informacje z Euroregionu Bałtyk

Think Global, Act Localtl-ne Aktualności Projekty Think Global, Act local Polski pll_632d826954f6d Think Global, Act Local

Zaproszenie na warsztat projektu Think Global, Act Local - Elblag 28-29.09.2022

W dniach 28-29.09.2022 organizujemy warsztat w ramach startu projektu Komisji Europejskiej pn. „Think Global, Act Local". Projekt dotyczy współpracy władz z mieszkańcami oraz możliwości do angażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej, zwiększania stopnia zainteresowania promocją społeczności lokalnej, stopnia zainteresowania wyjazdami do innych krajów w celach wypoczynkowych i leczniczych.

Projekt jest pilotażem, który ma połączyć miasta i gminy z 5 krajów UE (Rumunia – Unia Miast Baeoklimatycznych – lider projektu, Włochy, Grecja, Hiszpania i Polska), które mają ten sam cel, aby lepiej zaangażować swoich obywateli w życie społeczności, jednocześnie tworząc zrównoważoną strategię współpracy i wymiany dobrych praktyk na szczeblu UE.

Serdecznie zapraszamy reprezentanta/reprezentantów Państwa miast/gmin do udziału w tym dedykowanym warsztacie. Jest to dobra okazja by zdobyć nowe doświadczania oraz poznać partnerów z jst krajów Europy Południowej oraz wspólnie starać się przezwyciężyć wspólne wyzwania!

W ramach warsztatów (prowadzonych w języku angielskim) będzie wypracowana ankieta, która będzie prowadzić do powstania pomysłu na długofalową strategię współpracy pomiędzy gminami i zaangażowania obywateli. W trakcie pierwszego dnia warsztatu zostanie zaprezentowana lokalna sytuacja w miastach partnerskich, która umożliwi pracę warsztatową nad ankietą. Drugiego dnia zaprezentowane zostaną lokalne przykłady najlepszych praktyk w jaki sposób angażowani są mieszkańcy w życie obywatelskie oraz jak wygląda przedsiębiorczość społeczna.

Projekt ma na celu wzmocnienie bezpośrednich kontaktów między obywatelami i władzami z krajów konsorcjum, wymianę dobrych praktyk, transnarodową burzę mózgów i proces konsultacji w celu wzmocnienia poczucia przynależności i świadomości do rodziny europejskiej.

Udział w Elbląskim warsztacie zapewni Państwu możliwość udziału w kolejnych warsztatach organizowanych w miastach parterów projektu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram