SB YCGN - South Baltic Youth Core Groups Network

1.10.2017r. » 31.03.2020r.
Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Interreg Południowy Bałtyk
Partnerzy projektu: - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (Lider),
- Fundacja Civis Polonus,
- Public Establishment Samogitia Community Foundation,
- Telsiai District Municipality Administration,
- Municipality of Køge,
- Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii,
- Vimmerby municipality - Culture and Leisure department.

Projekt SB YCGN adresuje niski udział lokalnych aktorów w Regionie Południowego Bałtyku oraz ich potrzebę budowania zdolności. Poprzez zgromadzenie nowo przybyłych władz lokalnych, we współpracy z uniwersytetami, organizacjami pozarządowymi i młodzieżą, projekt ma na celu ukazanie korzyści płynących z miękkiej współpracy transgranicznej w zakresie rozwiązywania typowych problemów w zakresie problematyki niskiej współpracy. Organizacja parasolowa jaką jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, będąca częścią Euroregionu Bałtyk ułatwi i będzie impulsem do networkingu w dziedzinie młodzieży i angażowania nowych aktorów w internacjonalizację. Powstanie sieć YCG w 4 krajach Południowego Bałtyku. Głównym celem projektu jest zwiększenie współpracy transgranicznej, która skutkuje budowaniem potencjału lokalnych aktorów pracujących z obywatelami.

Cel projektu to:

  • wzmocnienie współpracy transgranicznej, zdolności i kompetencji władz lokalnych i ich reprezentantów,
  • angażowanie się w dialog obywatelski z młodymi ludźmi, a tym samym zwiększanie udziału obywateli,
  • wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy partnerami,
  • rozpowszechnianie innowacyjnych propozycji projektów i doświadczeń,
  • analiza, refleksja na temat przyszłości uczestnictwa młodzieży w Regionie Morza Bałtyckiego.

YCGN ma na celu poszerzenie wiedzy wszystkich interesariuszy – miasta partnerskie razem z siecią uniwersytecką przeprowadzą wspólną ankietę wśród lokalnych podmiotów w celu zidentyfikowania ich potrzeb i problemów, dostarczając porównywalne dane. Jest to forma dzielenia się dobrymi praktykami (opracowanie i wdrożenie ankiety w CaSYPoT). Ponadto doprowadzi do stworzenia wspólnych procesów modelowania młodzieży w oparciu o wiedzę, umożliwiając władzom lokalnym zaangażowanie młodych ludzi w podejmowanie decyzji. YCGN zaowocuje nową jakością sieci, która będzie promować wymianę informacji na temat lokalnych, krajowych i międzynarodowych poziomów, przyczyni się do budowania przywództwa, wspierania zaangażowania obywatelskiego oraz tworzenia możliwości zobaczenia i zrozumienia problemów młodzieży w szerszym kontekście. Na koniec aktywuje proces wzajemnego uczenia się i ustali wspólne zrozumienie całego procesu partycypacyjnego na poziomie międzynarodowym poprzez praktyczną kampanię w 4 krajach.


PROJEKT W PIGUŁCE:

Projekt zamknięty: w 2021 roku
Obszar projektu: Młodzież, partycypacja obywatelska; innowacyjny samorząd
Rola STG ERB: lider projektu
Poziom dofinansowania: 85%
Budżet projektu: 563 526,37 EUR
Budżet STG ERB: 129.000,00 EUR
Konsorcjum projektowe: Składa się z 9 partnerów i 6 partnerów stowarzyszonych z PL, LT, DK, SE

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram