Baltic Sea Youth Platform

1.02.2020r. » 31.08.2022r.

Baltic Sea Youth Platform

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Erasmus+
Partnerzy projektu: LP - The Council of the Baltic Sea States Secretariat
PP2 - Erasmus Student Network Finland
PP3 - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
PP4 - Lietuvos Jaunimo Prganizacijo Taryba
PP5 - Perspektive Europa
PP6 - Union of the Baltic Cities

Platforma dla młodych ludzi (BSYP) pozwoli organizacjom młodzieżowym na osiągnięcie pełni swoich
możliwości poprzez wspieranie ich w formułowaniu nowych pomysłów i realizowaniu ich – a wszystko w
ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030. Dzięki platformie młodzi ludzie będą mogli zaangażować
się na wielu poziomach w tworzenie wspólnego planu działania i tożsamości regionalnej w regionie Morza
Bałtyckiego.

Jakie są cele partnerstwa?

  1. Zwiększenie wpływu młodych ludzi na politykę regionu.
  2. Stworzenie narzędzi, które pozwolą na lepsze przekazywanie wiedzy.
  3. Wspieranie innowacyjnych projektów, które opierać się będą na zainteresowaniach i możliwościach młodych ludzi i dotyczyć szerokiego wachlarza dziedzin.

Co uda się dzięki niemu osiągnąć?

Efekty działania platformy mają być konkretne i dostępne dla organizacji młodzieżowych oraz osób decydujących o regionie Morza Bałtyckiego, a w perspektywie także innych makroregionów. Mają one wspomagać promowanie regionu oraz tożsamości regionalnej. Pierwszym wynikiem działania platformy będzie wirtualna platforma
zrzeszająca młodych ludzi, organizacje oraz osoby opdejmujące decyzje dotyczące regionu, a także pozwalająca na kontakt i współpracę między nimi. Sama platforma zostanie dopasowana do potrzeb młodych ludzi znad Bałtyku oraz wymagań osób decydujących o regionie. Pozwoli ona na interakcje, komunikację oraz współpracę bez oglądania się na granice państw, a także poznawanie rówieśników oraz osób podejmujących decyzje w bezpiecznym środowisku, umożliwiając efektywne współdziałanie.
Platforma stworzy również Baltic Sea Youth Power Box, czyli swoistą bazę wskazówek oraz pomocy w dialogu międzykulturowym, kształtowaniu polityki regionu, zaangażowania młodych ludzi oraz ich wspierania. Zostanie ona opracowana specjalnie dla młodych ludzi z regionu Morza Bałtyckiego, a później może służyć jako wzór dla
innych regionalnych platform tego typu. Poza tym, uczestnicy platformy otrzymają możliwość zaangażowania
się w tworzenie Miast Kultury Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Cultural Cities) – kluczowego projektu w ramach obszaru polityki kulturalnej w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR).
Platforma tworzyć będzie również sprawozdania zewnętrzne, by pokazać, jak powstała i jakie projekty zostały dzięki niej zrealizowane. Ponadto utworzone zostaną zalecenia dla organów decyzyjnych w regionie, mające na celu podkreślenie perspektywy młodych ludzi w taki sposób, by ich poglądy oraz przesłanki mogły dotrzeć do osób podejmujących decyzje dotyczące naszej przyszłości.

Jak zostanie to osiągnięte?

Platforma działać będzie jak parasol, koordynując działania organizacji młodzieżowych między sektorami, opierając się na różnych planach i obszarach działania EUSBSR (Strategii Unii Europejskiej dla regionu
Morza Bałtyckiego).
Strategiczni partnerzy zarówno z projektu Erasmus+, jak innych organizacji, spotykać się będą fizycznie i wirtualnie kilkukrotnie w ciągu roku, by rozmawiać o postępach i kolejnych krokach, które należy podjąć
w związku z projektem. Co najmniej raz do roku odbędzie się tzw. Multiplier Event, mający na celu informowanie partnerów o postępach oraz efektach działania platformy.
Dodatkowo, młodzi ludzie zyskają miejsce, w którym bezpiecznie dzielić się będą mogli pomysłami i działaniami, które pozwolą im aktywniej brać udział w podejmowanych przez społeczeństwo działaniach. Dzięki temu
powstaną plany zrównoważonego działania dla przyszłych pokoleń, a także ukształtują się przyszli eksperci, dla których ważna będzie integralność i stabilność regionu Morza Bałtyckiego.

Strona projektu: https://bsyp.eu/

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram