Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_638f0cf1b2e42 Aktualności

XLVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2 grudnia br. w Elblągu odbyło się XLVII Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia, do którego należą samorządy województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Działania na rzecz realizacji potrzeb naszych gmin członkowskich to priorytet, który realizujemy już 25 lat.

Obchody Jubileuszu będą zorganizowane w 2023 roku.

Obradom Walnego przewodniczył Członek Zarządu Stowarzyszenia Pan Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna.

XLVII Walne Zebranie Członków powitało nowe samorządy, które dołączyły do Stowarzyszenia przed 2 grudnia br.. Są nimi Gminy z województwa warmińsko-mazurskiego, Gietrzwałd oraz Olsztynek.

Walne Zebranie było posiedzeniem uzupełniającym wybory do organów Stowarzyszenia. Przedstawiciele gmin wybierali nowego członka Zarządu oraz członka Komisji Rewizyjnej. Do Zarządu dołączył Pan Tomasz Sielicki, Burmistrz Braniewa, natomiast nowym członkiem Komisji Rewizyjnej został Pan Robert Waraksa, Burmistrz Olsztynka.

Łącznie podjęto 8 uchwał, które przyjęto jednogłośnie, w tym także uchwałę dotyczącą składki członkowskiej, która od ponad 20 lat jest na tym samym poziomie, tj. 20 gr. od mieszkańca. Uchwałą były także przyjęte nowe kierunki działań. Stanowią one aktualizację podejmowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć i są dostosowane do programów grantowych Komisji Europejskiej, w tym programów Interreg Południowy Bałtyk oraz Region Morza Bałtyckiego a także strategicznych dokumentów unijnych.

PRIORYTETOWE KIERUNKI STOWARZYSZENIA W RAMACH:

OBSZARU 1: Szeroko Rozumianej Promocji i Komunikacji Regionów i Zasobów Lokalnych to:

A. DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI I KULTURY

B. TRANSPORT I LOGISTYKA

OBSZARU 2: ŚRODOWISKO I KWESTIE EKOLOGICZNE – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

A. GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

C. PROBLEMATYKA WODNA I MORSKA

OBSZARU 3: DZIAŁANIA DLA/NA RZECZ MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH

A. MŁODZIEŻ

B. SENIORZY

OBSZARU 4: DZIAŁANIA NA RZECZ PODNOSZENIA INNOWACYJNOŚCI SAMORZĄDÓW I ROZWÓJ LOKALNYCH PODMIOTÓW I INICJATYW

A. INNOWACJE TECHNICZNE

B. INNOWACJE SPOŁECZNE

Dyrektor Sekretariatu, Pan Marcin Żuchowski przedstawił uczestnikom sytuację odnośnie rozwoju nowych koncepcji i idei projektowych i możliwości w zakresie dofinansowania. Dzięki współpracy wielu aktorów złożyliśmy kilka bardzo ważnych dla Stowarzyszenia projektów, które obecnie czekają na ocenę i możliwość otrzymania grantu.

Nadal zachęcamy Gminy Członkowskie oraz podmioty i organizacje leżące na ich obszarze do kontaktu z Sekretariatem. Jesteśmy otwarci na współpracę, budowanie koncepcji projektowych w oparciu o konsorcja międzynarodowe.

Wszystkim przedstawicielom Gmin uczestniczącym w XLVII Walnym Zebraniu Członków serdecznie dziękujemy za aktywny udział w posiedzeniu. Jest to dla nas dowód, że jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni a nasza praca przynosi oczekiwane rezultaty.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram