Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktywny Kreatywnytl-ne Aktualności AkTYwny KreaTYwny Projekty Polski pll_62c81263cf3cf Aktywny Kreatywny

Wyniki naboru wniosków do Działania II "Poprawa dostępu do kultury i sztuki" EOG

Wyniki trzeciego naboru wniosków do Działania II "Poprawa dostępu do kultury i sztuki" w ramach Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu Państwa

Zakończyła się ocena wniosków złożonych w ramach III naboru do Działania 2 "Poprawa dostępu do kultury i sztuki" Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa. Decyzją Pana Premiera Prof. Piotra Glińskiego dofinansowanie otrzymało 17 projektów na kwotę 4,5 mln euro, co wyczerpuje w całości alokację przeznaczoną na konkurs, jak również dostępne w ramach Programu oszczędności

Do oceny merytorycznej w konkursie zakwalifikowało się 71 projektów, które zostały ocenione przez polskich i norweskich ekspertów. Rekomendację otrzymało 17 najwyżej ocenionych przedsięwzięć. Projekty z listy rezerwowej będą mogły otrzymać  dofinansowanie w przypadku, gdy dostępne będą dodatkowe środki.

Stowarzyszenie brało udział w naborze razem z liderem Stowarzyszeniem Media Dizajn oraz partnerem norweskim International Development Norway. Spośród 17 dofinansowanych projektów projekt Stowarzyszenia AkTYwny KreaTYwny - pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej zajął 6 miejsce.

Lista_projektow_rekomendowanych.pdf

Projekt AkTYwny KreaTywny - Pobudzanie ducha przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej, ma na celu podniesienie kompetencji biznesowych i przedsiębiorczych wśród przedstawicieli sektora kreatywnego z Polski i Norwegii, internacjonalizację ich dorobku, budowanie sieci współpracy, oraz tworzenie sprzyjających warunków do powstania i rozwoju organizacji sektora kreatywnego. Oferenci przygotowując koncepcję projektu kierowali się celami i potrzebami zdefiniowanymi w strategiach krajowych i unijnych oraz konsultacjami przeprowadzonymi z organizacjami działającymi w sektorze kreatywnym oraz dotychczasowymi partnerami biznesowymi, akademickimi oraz administracją.

W ramach współpracy z naszymi gminami członkowskimi partnerami stowarzyszonymi, którzy będą zaangażowani w działania są:

  • Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim
  • Centrum Sztuki Galerai El - Elbląg
  • Miejskie Centrum Kultury - Dzierzgoń
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram