Informacje z Euroregionu Bałtyk

Euroregiontl-ne Aktualności Polski pll_6226315a3eb49 Euroregion

Wykluczenie Obwodu Kaliningradzkiego z sieci Euroregionu Bałtyk

Szanowni Państwo, z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz szwedzkiego Regionu Blekinge członkostwo Obwodu Kaliningradzkiego w sieci Euroregionu Bałtyk zostało zawieszone do odwołania.

Zgodnie ze statutem sieci ERB o zawieszeniu zadecydowało prezydium Euroregionu w trybie nadzwyczajnym. Ponadto wszyscy członkowie naszego Zarządu Stowarzyszenia również popierają tę inicjatywę.

W związku z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę Zarząd Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk zgadza się i popiera decyzję Regionu Blekinge i Warmińsko-Mazurskiego o zaprzestaniu/zawieszeniu współpracy z przedstawicielami Obwodu Kaliningradzkiego w ramach sieci ERB i podjęciu formalnych działań aby wykluczyć z naszych szeregów Region Kaliningradzki. Wierzymy, że byłby to właściwy wyraz solidarności z narodem ukraińskim w tym trudnym okresie.

Mimo wieloletnich, bardzo dobrych kontaktów i współpracy z przedstawicielami i mieszkańcami Obwodu Kaliningradzkiego, nie możemy pozostać obojętni na toczącą się wojnę, łamanie wszelkich zasad przez agresorów wobec suwerennej Ukrainy i jej mieszkańców, którzy giną w obronie ojczyzny. STG ERB jako wspólnota samorządowa chce pokazać, że nie mamy zgody na takie działania i nie widzimy możliwości dalszej współpracy.

Ponadto w tym temacie wypowiedział się marszałek Gustaw Marek Brzezin – "Agresja Rosji na Ukrainę jest działaniem zaprzeczającym wszelkim wartościom przyświecającym Euroregionowi Bałtyk. Nie da się działać na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców tego makroregionu, promować więzi i kontaktów między społecznościami lokalnymi, przełamywać historycznych uprzedzeń czy też wspierać działań zmierzających do współpracy między władzami regionalnymi, mając jako członka wojennego agresora. Nasza decyzja była jednomyślna."

W 2021 roku przewodnictwo w sieci Euroregionu Bałtyk sprawował Region Blekinge, a od 10 mara 2022 roku obejmie je Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prezydentem Euroregionu na na okres roku zostanie marszałek Gustaw Marek Brzezin.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram