Informacje z Euroregionu Bałtyk

WaterMantl-ne WaterMan Polski pll_6500720d73d1f WaterMan

WaterMan - wizyta studyjna i rozmowy z ekspertami w Danii

Nasze Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w wielu inicjatywach związanych ze środowiskiem na wielu jego płaszczyznach. Zagadnienia związane z ponownym wykorzystaniem wody wydają się być  jednym z priorytetowych działań. Działamy w tym niezwykle ważnym obszarze edukując, promując dobre praktyki, współpracujemy z miastami i gminami aktywizując i wspierając ich działania lokalne w powyższych tematach.  W ostatnim czasie odwiedziliśmy Danię, realizując kolejny etap projektu WaterMan, którego ideą jest promowanie ponownego wykorzystania wody w regionie morza bałtyckiego poprzez budowanie potencjału na poziomie lokalnym.

Pierwszy dzień projektu WaterMan poświęcony był wizycie studyjnej w Kalundborgu. Partnerzy projektu odwiedzili „Kalundborg Symbiosis”, które zajmuje się oczyszczaniem wody, wykorzystywanej między innymi w przemyśle. Jest to konsorcjum szesnastu spółek publicznych i prywatnych, powstałe jeszcze w latach 70tych, które opracowało pierwszą na świecie symbiozę przemysłową z cyrkularnym podejściem do produkcji. Główną zasadą działania Kalundborg Symbiosis jest lokalne tworzenie partnerstw, by dzielić się i ponownie wykorzystywać zasoby, oszczędzając w ten sposób wodę. Symbioza tworzy wzrost w lokalnej społeczności i wspiera zieloną transformację.

W odwiedzonym miejscu mieliśmy możliwość zobaczenia systemu testowego, wykonanego w ramach pilotażu projektu ULTIMATE. Oczyszczalnia produkuje bardzo dobrej jakości wodę, która jest używana do chłodzenia maszyn. Zostaliśmy oprowadzeni po obiekcie  Kalundborg Utility Team, gdzie czekali na nas eksperci, gotowi udzielić wszelkich informacji związanych z omawianym tematem.

Drugi dzień pobytu w Danii poświęcony był pracom nad pilotażami projektu WaterMan. Partnerzy projektu realizujący powyższe pilotaże zaprezentowali etap na jakim się znajdują i przedstawili kolejne zaplanowane kroki. Celem przeglądu partnerskiego i eksperckiego było przekazanie partnerom WaterMan informacji zwrotnych na temat ich planów i rozważań, tj. przed wdrożeniem inwestycji związanych z działaniami pilotażowymi. Eksperci z poszczególnych państw ocenili wybrane rozwiązania i doradzili możliwości ulepszenia pilotażu.

Należy dodać, że działania projektu WaterMan oprócz realizowania pilotaży, związane są także z szerzeniem idei propagowania metod ponownego użycia wody.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram