Informacje z Euroregionu Bałtyk

WaterMantl-ne Aktualności WaterMan Polski pll_6580171d8510d WaterMan

Waterman - spotkanie wielostronne w Braniewie

Mimo zimowej pory oraz zbliżających się Świat  Bożego Narodzenia działania w ramach projektu Interreg BSR Waterman trwają w najlepsze, a polska strona wciąż prowadzi intensywne prace inwestycyjno-planistyczne dotyczące zakończenia inwestycji pilotażowych w ramach projektu w Mieście Braniewie.

W dniu 13 grudnia 2023 doszło do dedykowanego spotkania wielostronnego w Braniewie stanowiące kolejne spotkanie organizacji zaangażowanych i zainteresowanych racjonalizacją wykorzystania zasobów wody i jej oszczędnym gospodarowaniu. 

W wydarzeniu uczestniczyli reprezentanci:

  • Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii i Lądowej i Środowiska
  • Gdańskich Wód Sp. z o.o.
  • Urzędu Miasta Braniewa
  • Wodociągów Miejskich w Braniewie Sp. z o.o.

Jednym z głównych tematów spotkania było ponowne wykorzystanie wody z basenu publicznego do nawadnianie pobliskich boisk sportowych i wykorzystania odzyskanej wody na potrzeby lokalnych mieszkańców. Omawiane były prowadzone badania przez instytucję naukową, w tym pobrano nowe próbki oraz szczegółowo przeanalizowano planowaną do zastosowana technologię usprawniającą i uzdatniającą wodę. Oprócz tego dyskutowano na tematy związane z: ponownym wykorzystaniem wody do łagodzenia wpływu zmian klimatu na zaopatrzenie w wodę w lokalnej i regionalnej skali; zagadnieniem, jak można wykorzystać projektowane i tworzone w Braniewie narządzie extreme wather layer dla doradztwa metodologicznego w zakresie tworzenia zintegrowanych lokalnych strategii strategii ponownego wykorzystania wody (w tym ponownego wykorzystania uzdatnionej wody, recyrkulację zatrzymanej wody, zwiększenie akceptacji konsumentów i interesariuszy) oraz tematem związanym z wiedzą i możliwościami technologicznymi na temat środków ponownego wykorzystania wody i powiązanych przepisów.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram