Informacje z Euroregionu Bałtyk

WaterMantl-ne WaterMan Polski pll_64ba425becbb2 WaterMan

WaterMan - spotkanie on-line

19 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie on-line z udziałem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Tym razem tym razem prace dotyczyły działań projektowych w projekcie WaterMan. Partnerzy projektowi połączyli się na platformie on-line, by porozmawiać na temat postępu prac związanych z działaniami projektowymi oraz stanu przygotowań na fizyczne spotkanie partnerów w Kalundborgu.

Dla przypomnienia, realizowany właśnie projekt WaterMan promuje ponowne wykorzystanie wody w regionie Morza Bałtyckiego. W ten sposób dodaje nowy element do zarządzania wodą, który może sprawić, że zaopatrzenie w wodę będzie bardziej odporne na klimat. Kluczowymi aktorami w zakresie ponownego wykorzystania wody są władze lokalne i przedsiębiorstwa wodociągowe dla których WaterMan jest dostawcą wiedzy i narzędzi do opracowania strategicznych podejść i wdrożenia konkretnych środków, które wprowadzą ponowne wykorzystanie wody w życie.

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Interreg Baltic Sea Region.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram