Informacje z Euroregionu Bałtyk

Engage!tl-ne Aktualności Engage! Projekty Polski pll_62ebc94c6c9c2 Engage!

Warsztaty ENGAGE! Podziękowania dla NGO za udział we Fromborku

17 marca br. odbyły się bardzo owocne warsztaty dla warmińsko-mazurskich organizacji NGO, w których wzięły udział organizacje z Fromborka, Braniewa i okolic. Warsztaty miały na celu wsparcie lokalnych organizacji w ich dążeniu do współpracy międzynarodowej. Dziękujemy przybyłym na ten warsztat organizacjom, które chcą być aktywne nie tylko w swoim środowisku ale i na arenie międzynarodowej. Dziękujemy Fundacji Żółty Szalik z Fromborka za przyjęcie roli gospodarza i stworzenie idealnych warunków do odbycia warsztatów w ramach ENGAGE!

Działanie było realizowane w ramach trwającego projektu ENGAGE! z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Celem wydarzenia było:

- podniesienie świadomości w zakresie podejmowania działań międzynarodowych oraz wiedzy na temat możliwych źródeł dofinansowania lokalnych inicjatyw;

- podniesienie umiejętności kooperacji rozwoju współpracy transgrsnicznej

- zdobycie praktycznej wiedzy związanej z tworzeniem koncepcji projektowych, partnerstw;

- zapoznanie się z innowacyjnymi narzędziami pozwalającymi pracować bardziej kreatywnie

Przed nami jeszcze wiele wydarzeń tego projektu, jak spotkania partnerskie, wizyty studyjne, wydawnictwo, itp.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram