Informacje z Euroregionu Bałtyk

Think Global, Act Localtl-ne Aktualności Projekty Think Global, Act local Polski pll_6357f0b599674 Think Global, Act Local

Think Global, Act Local - spotkanie partnerskie

W dniu 25.10.2022 odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu Think Global, Act Local w formie online.

Spotkanie dotyczyło omówienia czterech najistotniejszych kwestii związanych z działaniami projektu. Były to między innymi:

  1. Aktualna sytuacja
  2. Organizacja kolejnego wydarzenia w Grecji w dniach 7-10.11.2022
  3. Informacje techniczne dotyczące raportowania po organizowanych wydarzeniach u każdego partnera
  4. Inne kwestie
  1. Reprezentant Stowarzyszenia Pan Marcin Żuchowski podsumował wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie we wrześniu. Podziękował uczestnikom za udział i zaangażowanie podczas pracy warsztatowej nad kwestionariuszem. Lider porjektu również podziękował pracownikom Stowarzyszenia za przygotowanie spotkania, które było pierwszym fizycznym spotkaniem dla całego konsorcjium projektowego.
  2. Partner z Grecji przypomniał o konieczności rejestracji uczestników na spotkanie w celu technicznego dopracowania wydarzenia.
  3. Lider projektu omówił sposób przygotowania raportu po zorganizowanym spotkaniu. Przesłał informacje partnerom dotyczące Event Description Sheet, który jest obowiązkowym dokumentem do wypełnienia dla każdego partnera po wydarzeniu w danym kraju. Dokument ten jest potwierdzeniem dla organów kontrolujących, że spotkanie odbyło się zgodnie z planami i ewentualnie opisane były w nim nieprzewidziane sytuacje.
  4. Czas poświęcony na inne kwestie dotyczył przygotowania strony internetowej projektu za którą odpowiedzialny jest lider projektu. Jednakże ze względu na swoje duże doswiadczenie Stowarzyszenie będzie wspierać lidera w pracach nad stroną. Będzie ona przedstawiała najważniejsze założenia projektu oraz programu. Oprócz tego znajdą się tam inforamcję o partnerach oraz działaniach realizwoanych w projekcie.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram