Informacje z Euroregionu Bałtyk

Sztum Circular Economytl-ne Aktualności Projekty Sztum Circular Economy Polski pll_642e9e3998cde Sztum Circular Economy

Tematyczne webinaria - proekologiczne seminarium internetowe 17.04.2023

Zapraszamy na pierwsze z cyklu trzech proekologicznych seminariów internetowych, które będzie poświęcone tematyce Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Celem spotkania jest przybliżenie dobrych praktyk, wypracowanych przez 🇳🇴 norweskie wspólnoty samorządowe na ścieżce transformacji w kierunku GOZ.
Webinarium skierowane jest do specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, przedstawicieli administracji publicznej z Warmii i Mazur oraz Pomorza.

kiedy - 17 kwietnia 2023
godz. - 10:30 - 12:00
rejestracja - https://bit.ly/3mhp7Cv

Webinarium organizowane w ramach projektu Sztum Circular Economy przez International Development Norway

Celem warsztatów jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników. Warsztaty pozwolą na uzyskanie wiedzy na temat rzetelnych wskaźników warunkujących rozwój współpracy międzysektorowej w dziedzinie GOZ a także możliwych płaszczyzn współpracy oraz kosztów ewentualnych zaniechań tejże współpracy. 

Dzięki temu wypracowane zostaną konkretne rozwiązania i narzędzia wspomagające stały rozwój istniejących i nawiązywanie nowych kanałów współpracy. Dzięki realizacji warsztatów zostaną ponadto określone nisze i obszary do zagospodarowania w ramach działań międzysektorowych uwzględniających wykorzystanie potencjału i aktywności środowiska młodzieży.

Działanie te umożliwi rozwój i utworzenie pod parasolem organizacji partnerskich biorących udział w projekcie nowych inicjatyw i pomysłów na projekty w ramach lokalnych jst. To także budowanie platformy współpracy między aktorami różnego sektora na rzecz zwiększenia aktywności w procesy GOZ.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram