Informacje z Euroregionu Bałtyk

Sztum Circular Economytl-ne Aktualności Projekty Sztum Circular Economy Polski pll_65dddb7d02cdd Sztum Circular Economy

Task Force - 14-15.02.2024

Międzynarodowa grupa zadaniowa Task Force ds. zmian klimatu i zielonego przejścia spotkała się fizycznie w Vaxjo w dniach 14-15.02.2024. Spotkanie zostało połączone z posiedzeniem prezydium sieci Euroregion Bałtyk.

Pierwszego dnia uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wizycie studyjnej w biogazowni w Alveście - AlvestaBiogas, gdzie poznali sposób produkcji biometanu na potrzeby komunikacji zarówno indywidualnej jak i zbiorowej. Biogaz jest aktualnie najbardziej przyjaznym paliwem dla środowiska, ponieważ posiada najniższy poziom emisji dwutlenku węgla i azotu na rynku. Dodatkowo odbieranie biomaterii z gospodarstw rolnych pozytywnie przyczynia się do zmniejszenia emisji azotu.

Kolejnym miejscem była wizyta studyjna w Urzędzie Miasta Vaxjo, gdzie odbyło się spotkanie reprezentantów sieci Euroregion Bałtyk. W trakcie spotkania został zaprezentowany projekt realizowany przez miasto, który dotyczył Bioróżnorodności w mieście. Pani Sofia Gustavsson zaprezentowała projekt realizowany w ramach programu Interreg North Sea, gdzie Gmina Vaxjo ma za zadanie zintegrować bioróżnorodność i wykorzystać rozwiązania oparte na naturze. W ramach projektu mieli zostać zaangażowani mieszkańcy w dialog, warsztaty i różne aktywności.

Druga grupa odbyła spotkanie grupy zadaniowej Task Force. Podjęte zostały rozmowy na temat nowych idei projektowych. Rozważano:

  1. Efektywność systemu ciepłowniczego (system niskotemperaturowy, renowacja energii elektrycznej, ogrzewanie społecznościowe)
  2. Energia agrowoltaiczna
  3. Sieć liderów transformacji (praca na dobrych przykładach, zmiany społeczne)
  4. Cykl seminariów o różnej tematyce

Drugi dzień poświęcony był na prace warsztatowe. Grupa Task Force kontynuowała rozmowy związane z kilkoma tematami wspólnej pracy. Udział w spotkaniu wzięli reprezentanci Miasta i Gminy Sztum oraz Politechniki Gdańskiej, dzięki czemu było możliwe rozpatrzenie problematyki jaka występuje w mieście pod względem transportu i energetyki.

Odbyło się posiedzenie Prezydium Euroregionu Bałtyk, w trakcie którego zaprezentowano członkom sieci dotychczasowo wypracowane dokumenty i wspólne aktywności.

Uczestnicy spotkania otrzymali ulotkę projektową.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram