Informacje z Euroregionu Bałtyk

Sztum Circular Economytl-ne Aktualności Projekty Sztum Circular Economy Polski pll_636611e00bbdc Sztum Circular Economy

CIRCULAR ECONOMY TASK FORCE - start 14.11.2022, Elbląg,

W Elblągu, 14 listopada br. odbędzie się jedno z ważniejszych wydarzeń projektu "Sztum Circular Economy" - powołanie Grupy Zadaniowej ds. Łagodzenia Skutków Zmian Klimatu i rozwoju zielonych i niebieskich inicjatyw w północnej Polsce tzw. "Circular Economy Task Force". Powołana przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk grupa ekspertów i specjalistów będzie wspierana przez: Politechnikę Gdańską, International Development Norway, Miasto i Gminę Sztum oraz Elbląski Park Technologiczny.

Wydarzenie, którego inicjatorem i koordynatorem jest nasze Stowarzyszenie to działanie dążące do nie tylko aktywizacji samorządów województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego, zgromadzenia lokalnych ekspertów i specjalistów, ale także stworzenie otwartej platformy rozwoju nowych inicjatyw i wymiany dobrych praktyk jako odpowiedzi na współczesne wyzwania klimatyczne.

Zachęcamy by już dziś zapisali Państwo datę 14.11.2022 i wzięli udział w tym ważnym dla przyszłości niebieskiego i zielonego wzrostu naszych regionów i społeczności lokalnych spotkaniu inaugurującemu tą inicjatywę, która ma charakter interdyscyplinarny i ma przyczynić się do kompleksowego podejścia ukierunkowanego na rozwiązywanie wspólnych wyzwań.

Miejsce spotkania: ELBLĄG, ul. Stary Rynek 25, RATUSZ STAROMIEJSKI

Czas spotkania: 14 listopad (poniedziałek) - start godz. 9:30 - 16:40 CET

Uczestnictwo: Wstęp otwarty - wymagana wcześniejsza rejestracja LINK REJESTRACYJNY

Liczymy na najaktywniejszy udział w tej platformie współpracy wszystkich zainteresowanych rozwojem współpracy między-dyscyplinarnej i powstaniem nowych inicjatyw łączących sferę działań „miękkich”: edukacyjnych, informacyjnych, aktywizacyjnych z działaniami „twardymi”: infrastrukturalnymi, pilotażowymi i demonstracyjnymi

Sama konferencja to:

 • prezentacje inspiracyjne - programy Elena, Doradztwo Energetyczne, Renaldo, Klastry Energii; 
 • panel dyskusyjny ukazujący perspektywę lokalna i regionalną, podejście naukowe i projektowe;
 • warsztaty w dwóch blokach: Droga do Gospodarki o obiegu zamkniętym (produkcja, woda, odpady), Gospodarka okrężna a Zielona energia;

Nasze starania są możliwe z wykorzystaniem możliwości zagwarantowanych przez projekt “Sztum Circular Economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne (SCE) realizowanego w ramach środków mechanizmu Finansowego EOG (Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu oraz środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021) , który umożliwi nam rozwój tej inicjatywy oraz zaangażowanie partnerów norweskich!

SŁÓW KILKA O CIRCULAR ECONOMY TASK FORCE

CELE GRUPY: to przede wszystkim rozwój i wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych ukierunkowanych na łagodzenie oraz przeciwdziałanie negatywnych skutków zmian klimatu, a także wymiana dobrych praktyk dotyczących zielonych i niebieskich inicjatyw. Grupa Robocza to nie tylko spotkania ekspertów ale przede wszystkich praca poprzez warsztaty, panele dyskusyjne, wydarzenia wspierające, które w konsekwencji mają doprowadzić do opracowania i wdrażania konkretnych projektów korzystnych dla społeczeństwa regionów północnej Polski."
FORMA DZIAŁANIA: Nieformalna sieć współpracy działająca w oparciu o dedykowane wydarzenia - spotkania fizyczne i online (przynajmniej dwa w roku), mającą charakter otwarty i bez kosztowy
RAMY CZASOWE: CZERWIEC 2022 –  MARZEC 2024, później decyzja o ewentualnym przedłużeniu działania grupy
FINANSOWANIE:  W okresie realizacji projektu SCE z budżetu partnera Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk (środki zabezpieczone – poziom dofinansowania 80%), po zakończeniu projektu z źródeł własnych Stowarzyszenia i pozyskanych środków z nowych wytworzonych inicjatyw.

Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy:

 • lokalnych specjalistów i ekspertów w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym, zielonych i niebieskich inicjatyw: energii odnawialnych, wody i retencji wodnej, odpadów, przedstawiciele przedsiębiorstw, specjaliści od projektów i programów UE I EOG z dwóch województw warmińsko-mazurskie i pomorskie;
 • przedstawicieli władz i samorządów lokalnych, chcących rozwijać się i poszukiwać partnerów do rozwoju nowych inicjatyw ukierunkowanych na łagodzenie skutków zmian klimatu;
 • władze regionu Warmii i Mazur oraz Pomorza
 • przedstawicieli sfery edukacji oraz instytucji badawczych i naukowych
 • gminy członkowskie Stowarzyszenia (STG ERB) – przedstawiciele samorządowi i lokalni eksperci;

Sami uczestnicy będą tworzyć zadania i dalej decydować o przyszłości Grupy! Każdy głos, każda opinia będą dla nas ważne!

Wydarzenie wspiera bezpośrednio realizację działań projektu "Sztum Circular Economy (SCE) w zakresie aktywności:

 • SIECIOWANIE – UTWORZENIE GRUPY ZADANIOWEJ PRZY STOWARZYSZENIU GMIN EUROREGION BAŁTYK – SEMINARIA DLA SPECJALISTÓW KRAJOWYCH Z DWÓCH WOJEWÓDZTW: POMORSKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO - 14.11.2022r.

Do kolejnych etapów prac zaprosimy partnerów zagranicznych już 8 grudnia 2022r. i będą to:

 • członkowie Euroregionu Bałtyk z krajów Morza Bałtyckiego (Polska, Szwecja, Dania, Litwa)
 • eksperci z regionów członkowskich z 4 krajów tworzących sieć Euroregionu Bałtyk (przedstawiciele regionów, eksperci i specjaliści lokalni);
 • zespół partnerski polsko-norweski projektu SCE - Sztum, Politechnika Gdańska, IDN (NORWEGIA)

PRZYJDŹ! POSŁUCHAJ! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ CO DOBREGO ROBIMY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ!

PORZĄDEK SPOTKANIA WKRÓTCE!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram