Informacje z Euroregionu Bałtyk

Sztum Circular Economytl-ne Aktualności Projekty Sztum Circular Economy Polski pll_637f235b2fec3 Sztum Circular Economy

SZTUM CIRCULAR ECONOMY - sieciowanie z udziałem międzynarodowych i krajowych specjalistów, 8-9.12.2022, Olsztyn

Szanowni Państwo! Prezydent Euroregionu Bałtyk, Pan Gustaw Marek Brzezin oraz partnerzy projektu SZTUM CIRCULAR ECONOMY (SCE) zapraszają na DOROCZNE FORUM INTERESARIUSZY EUROREGIONU BAŁTYK, które odbędzie się w dniu 8 grudnia br. w Olsztynie. Udział w tym wydarzeniu zapowiedzieli eksperci oraz przedstawiciele samorządów z Polski, Danii, Litwy, Norwegii i Szwecji.

Wydarzenie to odbywa się w ramach działania SCE pn. "Budowanie zakotwiczenia politycznego w obszarze Morza Bałtyckiego dla działań opartych na wykorzystaniu procesów GOZ w celu łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu".

Jeśli są Państwo zainteresowani:

- zwiększaniem zdolności współpracy lokalnych podmiotów w obszarze Polski Północnej z partnerami z Regionu Bałtyckiego oraz partnerów z Norwegii, Islandii;

- poprawą zdolności współpracy lokalnych organizacji poprzez ich uczestnictwo w sieciach międzynarodowych i transgranicznych;

- podniesieniem poziomu wiedzy i innowacji lokalnych podmiotów poprzez wyraźne umiędzynarodowienie ich działań;

- wzrostem umiejętności dot. rozwoju współpracy w dziedzinie zielonego i niebieskiego wzrostu oraz działań pro-ekologicznych, rozwoju wspólnych projektów, potencjału innowacyjnego i dialogu międzykulturowego wśród interesariuszy poprzez wymianę doświadczeń i transfer wiedzy w ramach wspólnych konferencji połączonych z warsztatami dla partnerów krajowych i zagranicznych

ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ DO UDZIAŁU W TYM WYDARZENIU!

Miejsce spotkania: Hotel OMEGA, ul. Sielska 4a, Olsztyn

Czas spotkania: 8 grudnia 2022 (DOROCZNE FORUM), 9 grudnia 2022 (spotkania projektowe) - agenda ostateczna wkrótce

Uczestnictwo: Wstęp otwarty - wymagana wcześniejsza rejestracja LINK REJESTRACYJNY

Działanie to wykorzystuje możliwości oferowane przez międzynarodową sieć Euroregionu Bałtyk – skupiające regiony z Polski, Szwecji, Danii, Litwy połączone z organizacją części konferencyjnej dedykowanej grupie roboczej do spraw GOZ i adaptacji do zmian klimatu (w tym Blue and green growth) i wspólnemu dialogowi oraz możliwości kreacji nowych inicjatyw projektowych.

DOROCZNE FORUM jest jednym z trzech międzynarodowych spotkań projektu SCE, którego celem jest dążenie do wzmocnienia procesów internacjonalizacji działań i międzysektorowego dialogu w obszarze Morza Bałtyckiego w dziedzinie GOZ.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram