Informacje z Euroregionu Bałtyk

Sztum Circular Economytl-ne Aktualności Projekty Sztum Circular Economy Polski pll_6315b1dc03e14 Sztum Circular Economy

Sztum Circular Economy - Dzień z Klimatem 03.09.2022

Zespół partnerski nie przestaje pracować nawet w weekendy dla celów realizacji wspólnego projektu i włożenia idei gospodarki o obiegu zamkniętym oraz pozostawienia swojego efektu rzecz ekologicznego rozwoju naszych gmin członkowskich! Tym razem wspólnie z lokalnymi władzami działaliśmy w Sztumie!

W sobotę (03.09.2022) w ramach obchodów lokalnego święta Lidera projektu Gminy Miasta Sztum w ramach Dni Ziemi Sztumskiej (02-04.09.2022) odbyło się pierwsze wydarzenie projektowe „Sztum Circular Economy – odpowiedzią na współczesne wymagania klimatyczne” skierowane do lokalnych beneficjentów, określane mianem „Dnia z Klimatem”.

Było to wydarzenie informacyjno-edukacyjne o wymiarze praktycznym, które miało wymiar otwarty – zapewniając tym samym większe zaangażowanie lokalnego społeczeństwa i zaproszonych gości.

W ramach Dnia z Klimatem zorganizowano szereg atrakcji dla potencjalnych uczestników z różnych kategorii wiekowych, w tym: 

W ramach przygotowanych stoisk przez Gminę Miasta Sztum, które prezentowały projekt lokalnym mieszkańcom i gościom podczas Dni Ziemi Sztumskiej, utworzony został klimatyczny zakątek, w którym znajdywały się stoiska, gdzie odbywały się warsztaty promujące ideę gospodarki obiegu zamkniętego, tj. optymalnego wykorzystania produktów i materiałów (przeciwdziałanie marnotrawstwu surowców i energii) w myśl zasady „zero waste”, np. produktów żywnościowych w kuchni, czy powstających w kuchni odpadów, możliwa była promocja wymiany używanych rzeczy pomiędzy użytkownikami (wymiana ubrań, książek, itp.). Ponadto organizowane były konkursy, zabawy i quizy dla dzieci oraz dla osób dorosłych, w których nagrodami były, m.in. sadzonki drzew, krzewów lub roślin ozdobnych. 

Działanie te stanowi swoisty łącznik i wkład Gminy Miasta Sztum i zespołu partnerskiego w trend wiązany z lokalnymi obchodami Dnia Ziemi, święta, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych a Obchodami Dni Ziemi Sztumskiej. Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto obchodzone od 1970 roku i obecnie świętowane w 192 krajach, które chcemy promować w trakcie wydarzeń lokalnych. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Obchody Dni Ziemi Sztumskiej to tradycyjny blok wydarzeń, który skupia rzeszę mieszkańców i stanowi doskonale źródło promocji zaangażowania społecznego w tematy związane z klimatem.

W trakcie wydarzenia odbyło się również krótkie koordynacyjne spotkanie partnerskie lidera projektu – Miasta i Gminy Sztum z reprezentantami Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz przedstawicielami Politechniki Gdańskiej, w trakcie którego omówiono dotychczasowe działania, a także przedyskutowano wyzwania, które przed nami w projekcie. Potwierdzono również datę kolejnego spotkania całego polsko-norweskiego zespołu partnerskiego, które odbędzie się 09.09.2022 w formule online.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram