Informacje z Euroregionu Bałtyk

Creative Clusterstl-ne Aktualności Creative Clusters Projekty Polski pll_628f80b20ba27 Creative Clusters

Szkolenie "Myślenie wizualne i projektowe w pracy edukatora i trenera kultury – narzędzia praktyczne i ćwiczenia pobudzające kreatywność i innowacje w instytucjach kultury"

W dniach 20 i 21 kwietnia odbyło się szkolenie dla osób reprezentujących jednostki i instytucje sektora kultury. Szkolenie było jednym z działań projektu Creative Clusters (Kreatywne klastry) realizowanego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk.

W trakcie pierwszego dnia odbyła się część merytoryczna, gdzie uczestnicy zapoznali się z metodologią myślenia wizualnego. Poznali jaki wpływ ma myślenie wizualne na kreatywność i efektywne uczenie się. Pogłębili techniki takie jak sketchnoting, grafic recording oraz poznali bank ikon, który można wykorzystać do pracy z zespołem. Oprócz teorii uczestnicy w praktyczny sposób sprawdzili swoje nowe umiejętności.

W trakcie drugiego dnia uczestnicy zagłębili się w temat Design Thinking (Myślenie Projektowe). W praktyce przetestowali istotę "myślenia pytaniami" i jak ono wpływa na kreatywność i możliwość rozwiazywania problemów/wyzwań.

W ramach spotkania zaproszeni reprezentanci instytucji kultury mogli przetestować ofertę konsultacyjną przygotowaną w ramach projektu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram