Informacje z Euroregionu Bałtyk

Euroregiontl-ne Aktualności Polski pll_622a0c898ce61 Euroregion

Spotkanie Prezydium Euroregionu Bałtyk 10.03.2022

W dniu dzisiejszym odbyło się Prezydium Euroregionu Bałtyk, które ze względów na sytuację pandemiczną zostało zorganizowane w trybie online. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci poszczególnych regionów. Natomiast Stowarzyszenie było reprezentowane przez dyrektora Sekretariatu oraz nowych wolontariuszy, którzy są członkami Młodzieżowej Rady Euroregionu Bałtyk.

Było to szczególnie ważne spotkanie, ze względu na zmieniającą się prezydencję. W 2021 roku prezydencja należała do Regionu Blekinge, a prezydentem był Pan Johan Sandberg oraz Pani Elin Petersson. W dniu 10 marca 2022 roku prezydencja została przekazana dla regionu Warmii i Mazur, a prezydentem został Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości i prezentacji agendy spotkania przez Panią Elin Petersson. Zostały podpisane minuty z poprzedniego posiedzenia oraz zaakceptowano ERB Annual Report 2021. Następnym elementem spotkania było przekazanie prezydencji dla Regionu Warmii i Mazur.

Przedstawiciele Grupy ds. Wody i Mobilności zaprezentowali raporty dot. zrealizowanych działań w 2021 roku. Omówiono działania zrealizowane przez Międzynarodowy Stały Sekretariat Euroregionu Bałtyk oraz dyskutowano o przyszłych działaniach i krokach jakie muszą być podjęte w 2022 roku.

Ustalone zostały najważniejsze cele priorytetowe na rok 2022:

  • aktywność w ramach programu Południowy Bałtyk,
  • zrównoważony rozwój poprzez kooperację,
  • budowanie kompetencji i działania ludzie dla ludzi poprzez kontakty,
  • młodzież.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram