Informacje z Euroregionu Bałtyk

Green uptl-ne Aktualności Green up Projekty Polski pll_64b4fec25d268 Green up

Spotkanie Metodyczne w szkołach - Dzierzgoń

Trzy spotkania w gminie Dzierzgoń miały miejsce w szkołach w Mieście Dzierzgoń, Bągarcie oraz Bruku. Spotkania były przeprowadzone w formule word cafe w każdej ze szkół. Zostały zaprezentowane założenia projektu oraz realizowanego działania. Przy wsparciu dyrekcji szkół oraz zaangażowaniu grona pedagogicznego, młodzież pracowała nad określeniem roli szkoły jako „serca zielonej zmiany” czyli miejsca w którym zostaną określone i zbudowane wspólne inicjatyw na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w gminie przy aktywnym udziale środowisk szkolnych/młodzieżowych. Spotkania przyczynią się do stworzenia zespołów młodzieżowych, które staną się podstawą do dalszych działań w projekcie, a także tych które zostaną wspólnie w trakcie projektu wypracowane.

21 marzec 2023

Pierwszą szkołą z Gminy Dzierzgoń była Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu. Zaczęliśmy od omówienia problemów ekologicznych, takich jak zanieczyszczenie powietrza i wody, zmiany klimatu, zużycie paliw kopalnych. Następnie, uczestnicy warsztatu zostali podzieleni na trzy grupy i poproszeni o zaproponowanie rozwiązań dla konkretnych problemów w swojej okolicy lub szkole.

22 marzec 2023

Drugie spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie. W trakcie spotkania wyodrębniono trzy główne obszary problemowe w zakresie działań proekologicznych dostrzeżonych przez Uczniów szkoły Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie:

  1. Rozwój recyclingu i upcyclingu w Gminie
  2. Promocja zdrowych nawyków i zachowań proekologicznych w Gminie
  3. Tworzenie warunków i miejsc do spędzania wolnego czasu

Młodzież chętnie dzieliła się swoimi pomysłami na temat wsparcia i rozwoju działań ekologicznych w gminie. Jednym z pomysłów było zrobienie przedstawień ekologicznych na gminnych wydarzeniach oraz samodzielne wykonanie toreb na zakupy z starych ubrań.

29 marzec 2023

Ostatnie spotkanie miało miejsce w Szkole podstawowej w Bruk. Młodzież kreatywnie rozmawiała na temat ekologii i poprawy jakości środowiska w Gminie, a w szczególności w Bruku. Padło kilka ciekawych pomysłów w jaki sposób można promować ekologię w śród mieszkańców. Młodzież opowiedziała jak wygląda sytuacja ekologii z ich perspektywy i większość wyraziła pozytywną opinię o swojej okolicy. Oprócz wiatraków i paneli fotowoltaicznych mieszkańcy w dużym stopniu dbają o przyrodę, choć zdarzają się wyjątki.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram