Informacje z Euroregionu Bałtyk

Creative Wavestl-ne Aktualności Creative Waves Projekty Polski pll_62a9c25f73933 Creative Waves

"Slavic" - spotkanie kreatywnych kobiet projektu Creative Waves

7 maja br. odbyło się wspólne spotkanie uczestniczek projektu Creative Waves w formie online. Pomimo wirtualnej rzeczywistości była prowadzona żywa dyskusja o tym co wydarzyło się w ramach działań projektu w każdym z uczestniczących krajów.

Liderka ze Szwecji, Pani Iwona Preis z Intercult Productions, przybliżyła uczestniczkom główne cele i założenia projektu, opowiedziała też co działo się w Szwecji w ramach projektu. Przedstawiła kreatywne kobiety wraz z ich osiągnięciami. Korzyści dla nich to przede wszystkich poszerzenie grona kreatywnych kobiet, promocja kultury, pielęgnowanie dziedzictwa w postaci tworzenia wyrobów artystycznych, łączenie stylów oraz możliwość pogłębienia wiedzy nt. wykorzystywania materiałów z recyklingu do celów artystycznych.

Pomorski partner projektu – Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku do realizacji projektu zaangażował Kwidzyńskie Centrum Kultury i to jego działania zostały pokazane podczas webinarium. W województwie pomorskim powszechnie znane są dwie grupy etniczne i ich tradycyjna twórczość – są to Kaszubi i Kociewiacy. Trzecia grupa zamieszkująca Powiśle, ze swoim tradycyjnym białym haftem, nie jest jeszcze wystarczająco znana. Dlatego też NCK postanowiło zaprosić do projektu kreatywne kobiety z tego obszaru.

Dzięki projektowi kreatywne kobiety z Powiśla promują biały haft jako część dziedzictwa kulturowego Powiśla, zdobywają bardziej systemową wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego Powiśla, tak by móc je bardziej efektywnie promować, tworzą wzornik haftu powiślańskiego, przenoszą haft powiślański na język cyfrowy dzięki specjalnie tworzonej aplikacji, stale poszerzają grono zainteresowanych tą formą rękodzieła artystycznego. Dzięki udziałowi w warsztatach projektowych rozwijają one swoje umiejętności oraz spędzają wspólnie czas w bardziej kreatywny sposób. 

Przedstawiono dwa typy warsztatów:

  1. Warsztaty podczas których uczestniczki poznawały lepiej tajniki białego haftu powiślańskiego  stanowiącego dziedzictwo kulturowe Powiśla (Pomorza);
  2. Warsztaty poświęcone nowym mediom – narzędziom cyfrowym, w tym projektowanej aplikacji, dzięki której możliwe będzie zgromadzenie informacji o powiślańskim dziedzictwie kulturowym, jego promocja oraz wsparcie dla jego kulturowego i gospodarczego wykorzystana.

Jednym z efektów projektu jest też nawiązanie współpracy z Działem Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, a także z Muzeum Etnograficznym w Toruniu i Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dzięki tej współpracy możliwe będzie przeprowadzenie profesjonalnych badań nad haftem powiślańskim, a następnie jego cyfryzacja.

Webinarium zostało przygotowane przez Krystynę Wróblewska reprezentującą Euroregion Bałtyk.

Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych partnerów i odwiedzania ich w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się aktualne informacje związane z projektem.

Intercult

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram