Informacje z Euroregionu Bałtyk

Sztum Circular Economytl-ne Aktualności Projekty Sztum Circular Economy Polski pll_649432515d800 Sztum Circular Economy

Seminarium ekologiczne dla dzieci i młodzieży -Zespół Szkół w Gościszewie

W dniach 5-6 czerwca odbyło się seminarium ekologiczne w ramach projektu pn. Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne. Seminarium połączone było z zajęciami praktycznymi, w których wzięła udział młodzież ze Szkoły w Gościszewie. Było to bardzo ciekawe i kreatywne spotkanie, w trakcie którego pracownicy Politechniki Gdańskiej z wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska omówili tematy związane ze zmianami klimatu, cyklem życia produktu czy zmian cykli w przyrodzie.

Celem warsztatów szkolnych prowadzonych przez pracowników Politechniki Gdańskiej jest wspieranie polityk publicznych a zwłaszcza działań szkolnych w regionach dążących do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (tzw. circular economy) poprzez zwiększoną efektywność wykorzystania zasobów i zmniejszoną emisję gazów cieplarnianych. Polegać będzie na ukierunkowaniu młodego pokolenia oraz nauczycieli na tematy dotyczące odpadów ustanawiają jasną, ambitną i długoterminową strategię postępowania na wszystkich etapach: od produkcji przez konsumpcję, naprawę i regenerację po gospodarowanie odpadami i uzyskanie surowców wtórnych, które są ponownie wprowadzane do obiegu w gospodarce o możliwości oferowane przez Gminę Miasta Sztum.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram