Informacje z Euroregionu Bałtyk

Sztum Circular Economytl-ne Aktualności Projekty Sztum Circular Economy Polski pll_64941b096f037 Sztum Circular Economy

Seminarium ekologiczne dla dzieci i młodzieży - Zespół Szkół w Czerninie

Seminaria ekologiczne dla dzieci i młodzieży to cykl spotkań organizowanych przez Politechnikę Gdańską w szkołach znajdujących się na obszarze gminy Sztum. Mają one na celu kształtowanie postaw prośrodowiskowych, jak również pomoc w wyborze i  ukierunkowanie przyszłej ścieżki zawodowej ze świadomością działań minimalnie oddziaływujących na środowisko i klimat.

W dniach 30 i 31 maja miało miejsce seminarium ekologiczne prowadzone przez zespół z Katedry Technologii w Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej. Wzięli w nim udział uczniowie klasy V i VI oraz nauczyciele , którzy wysłuchali wykładów dotyczących m.in. wpływu człowieka na zmiany klimatyczne, potencjalnych działań adaptacyjno-mitygacyjnych, racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska. Młodzież brała udział w warsztatach twórczego recyklingu. W drugim dniu odbyły się narady klimatyczne, podczas których uczestnicy wypracowali agendy będące zbiorem zasad proekologicznegi stylu życia.

Celem seminariów było omówienie z młodzieżą Miasta i Gminy Sztum, jako przyszłych mieszkańców, studentów i przedsiębiorców jak istotne jest budowanie przyszłych planów zawodowych z uwzględnieniem podejścia ekologicznego i wpływ na ich nawyki w przyszłości podkreślając wagę gospodarki o obiegu zamkniętym

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram