Informacje z Euroregionu Bałtyk

SB Nudgingtl-ne Aktualności Projekty SB Nudging Polski pll_62b9a2e812fec SB Nudging

SB Nudging - Szóste spotkanie zespołu projektowego, online 20.06.2022

W dniu 20.06.2022 odbyło się już szóste już spotkanie konsorcjum projektu SB Nudging dedykowane rozwoju przyszłego dużego wniosku aplikacyjnego w ramach regularnego naboru nowej perspektywy programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.

Motywem przewodnim spotkania było przygotowanie metodologicznej części przyszłej koncepcji i wspólne wypracowanie łatwej do zrozumienia i przekazania definicji projektu, która będzie stanowiła wyznacznik do planowania kolejnych działań i przygotowywanych warsztatów w Szwecji 22.06-23.06). Jest to o tyle ważne gdyż oprócz organizacji pozarządowych przyszłą aplikację będą głownie tworzyć jednostki samorządowe z 4 krajów, które będą realizatorem zarówno planowanych działań miękkich jak i pilotażowych z uwzględnieniem infrastruktury. Bez odpowiedniego zrozumienia przesłanek projektu, nie możliwe będzie jego odpowiednie projektowanie.

W kontekście projektu sama metoda ma innowacyjny charakter – gdyż odnosi się do wzbudzania zachowań pro-ekologicznych i pro-środowiskowych z wykorzystaniem szeroko rozumianych metod socjologicznych i behawioralnych w oparciu o zachęty a nie jak było do tej pory praktykowane w lokalnej perspektywie o systemy nakazowe, bądź zakazy.

Nudging został wprowadzony w 2008 roku przez Richarda Thalera i Cassa Susteina i zdefiniowany jako „każdy aspekt architektury wyboru, który zmienia zachowanie ludzi w przewidywalny sposób bez zabraniania jakichkolwiek opcji lub znaczącej zmiany bodźców ekonomicznych. Aby liczyć się jako zwykły bodziec, interwencja musi być łatwa i tania do uniknięcia. Nudging nie są nakazami. Richard Thaler, zdobył Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za wkład w rozwój nudge w celu zmiany zachowań publicznych. Nudging to podejście, które zmienia zachowanie ludzi poprzez zmianę środowiska podejmowania decyzji, aby wpłynąć na decyzje ludzi przy podejmowaniu decyzji o działaniu. Jego wdrożenie musi być łatwe, tanie i nieobowiązkowe (Thaler i Sustein, 2008). Popychanie wpływa na wybór działań ludzi, nie ograniczając ich możliwości ani nie egzekwując zasad i przepisów. Zamiast tego prowadzi ludzi w pożądanym kierunku przy podejmowaniu decyzji poprzez tworzenie wskazówek w środowisku (Weßel i in., 2019). 

W trakcie spotkania omówiono również konieczność wypracowania wspólnych przyszłych aktywności w oparciu o lokalne potrzeby i wyzwania, przedstawione przykłady inspiracji, które zostaną zaprezentowane w trakcie warsztatów w Szwecji. Przypomniano uczestnikom plan spotkania, konieczność przygotowania prezentacji każdego z miejsc studium przypadku, wcześniejszych konsultacji z zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego. Celem tego będzie stworzenie ujednoliconej koncepcji możliwej do rozszerzenia w ramach wspólnych prac.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram