Informacje z Euroregionu Bałtyk

SB Nudgingtl-ne Aktualności Projekty SB Nudging Polski pll_62baa2449ef98 SB Nudging

SB NUDGING - Konferencja startowa projektu, online, 22.04.2022

Ponad 20 uczestników z 3 krajów wzięło aktywny udział w konferencji startowej projektu i rozpoczęciu prac nad nową inicjatywą pod nazwą SB NUDGING, zaciekawionych tą multidyscyplinarną dziedziną zapoczątkowaną przez Skane Nordost i ich grupę Turystyczną, chcąc poszerzyć swoją wiedzę nad tą innowacyjną koncepcją i możliwością jej zastosowania w celu zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia naszych obszarów lokalnych i miejsc publicznych w obszarze Południowego Bałtyku.

Spotkanie w dn. 22.04 w formie online rozpoczęło się od przywitania przez gospodarzy i inicjatorów koncepcji środków zalążkowych – Szwedzką organizacje parasolową – EU SKANE NORDOST, której pracownicy podziękowali zebranym za ich wkład w powstanie wniosku i zaprosili do udziału przy współtworzeniu regularnego projektu w ramach nowej perspektywy Programu Interreg Morzą Bałtyckiego 2021-2027. Dokonano jednocześnie prezentacji czym sama koncepcją jest i jak według założeń powinna sprzyjać celom pro-środowiskowym i pro-ekologicznym.

Ważnym elementem spotkania była prezentacja inspiracji i dobrych praktyk zrealizowanych podobnych działań w poszczególnych krajach.

Przykłady ze Szwecji:

a) Jak zredukować negatywny ślad w przyrodzie – przykład działań z grupy Turystycznej w Skanii, Szwecja przedstawiona prezentacja przez Josefine Carlsson;

b) Doświadczenie z projektu „Nudge”, z pkt widzenia jednostek samorządu terytorialnego Skanii (organizacja członkowska gmin w Skanii), zaprezentowana przez Matildę Gradin. Podczas tej sesji uczestnicy dowiedzieli się więcej o tym, jak przedsiębiorstwa korzystają z narzędzia nudging. Głównym celem projektu „Nudge” jest efektywność energetyczna w małych i średnie przedsiębiorstwa w branżach szczególnie narażonych podczas pandemii. Grupą docelową mogą być biznesy związane z turystyką jak hotele i restauracje oraz przemysł wytwórczy. 

c) Jak zachować szwedzkie góry czyste - Fundacja Keep Sweden Tidy i Szwedzkie Stowarzyszenie Turystyczne, Anna Ehn i Daniel Skog. Podczas tej sesji szwedzka organizacja „Utrzymuj Szwecję w porządku” bedąca lokalna organizacją non-profit, która promuje recykling i zwalczanie negatywnego odziaływania na środowisko, ukazała jak w praktyce zastosować metode Nudge i ograniczyć zaśmiecanie poprzez kampanie społeczne i edukację ekologiczną. W trakcie wystąpienia przedstawiciele organizacji odpowiedzieli na szereg pytań zebranych i podzielili się swoimi doświadczeniami z redukcji śmieci w miejscowości turystycznych w szwedzkich górach. 

d) Przykład szwedzkiego Filmu „Zostaw tylko ślady” to film dokumentalny o innowacji przez Turystyka w Skanii w Szwecji. W filmie uczestnicy z różnymi doświadczenie i wiedza uczestniczą w warsztatach innowacyjnych w Park Narodowy Söderåsen w południowej Szwecji. Misją było zbadanie, czy… udało się zwiększyć więź zwiedzających z naturą, a tym samym zmniejszyć ich negatywny ślad w naturze. 

Podczas tej sesji dodatkowo Grupa Turystyczna w Skanii podzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami tworząc ten film, dlaczego stworzyli film, czego się nauczyli, jak Turystyka w Skanii opiera się na innowacjach i narzędziach podpowiadania. 

Film dostępny pod adresem: https://tourisminskane.com/sv/om-oss/oppen-innovation/uppdrag-fotspar

Druga część spotkania to dalsza wymiana dobrych praktyk w oparciu o doświadczenia:

w Niemczech 

e) Zachęcanie do zapobiegania zaśmiecaniu – przykład w Meklemburgii Pomorze Przednie, Niemcy, EUCC-D Jane Hoffman 

w Litwie

f) Przykład z gminy Rietavas, Litwa, Rasa Baliulevičienė, Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej Rietavas Podczas tej sesji uczestnicy dowiedzieli się więcej o tym, jak wygląda gmina Rietavas współpraca z dbaniem o przestrzenie publiczne i jakie sag łowne obszary wyzwań w tej dziedzinie.

w Polsce

g) Eco Diving Day - przykład z gminy Miasta Gdyni, przedstawiony przez Aleksandrę Wójcik, rep. Gdyńskie Centrum Sportu oraz Miasto Gdynia. Podczas tej sesji Miasto Gdynia podzieli się przykładem wydarzenia organizowanym przez miasto wraz z festiwalem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży. Przykład pokazuje, jakie odpadki można znaleźć na dnie zatoki, blisko brzegu i jak można angażując znaczne rzesze mieszkańców im przeciwdziałać. Przykład pokazuje również, w jaki sposób można wykorzystać inicjatywę, aby: edukować i zmieniać zachowania, zaczynając od najmłodszych, a kończąc na dorośli ludzie. 

h) Przykłady dobrych praktyk i wyzwań zebrane przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk pokazujące dotychczasowe działania prowadzone na terenie północnej Polski przez poszczególne samorządy oraz znajdujące się na ich terenie jednostki. To także prezentacja potencjalnego miejsca pilotażowego jakim byłaby Gmina Miasta Malbork, która wyraziła chęć włączenia się w tę inicjatywę.

Spotkanie zakończyło się zaproszeniem do dalszej pracy nad rozwojem koncepcji i udziałem w kolejnych dedykowanych spotkaniach w formule online.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram