Informacje z Euroregionu Bałtyk

WaterMantl-ne Aktualności Projekty WaterMan Polski pll_640b3b70d4609 WaterMan

Promocja projektu WaterMan podczas VIII Europejskiego Kongresu Samorządów

W dniach 6-7 marca 2023 roku w Mikołajkach odbył się VIII Europejski Kongres Samorządów pn. "Nowa solidarność dla nowej epoki", w którym uczestniczył Dyrektor Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Pan Marcin Żuchowski. Jest to wydarzenie, w którym wzięło udział ponad 2000 gości z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas dwóch dni odbyło się 120 wydarzeń, w tym bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczysta gala z wręczeniem nagród.

Kongres, to międzynarodowa platforma wymiany poglądów i miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich a tegorocznym głównym partnerem był samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas Kongresu odbył się panel pn. "Morze Bałtyckie i europejskie miasta portowe - ekonomia, ekologia i geopolityka", do którego został zaproszony Dyrektor Stowarzyszenia, Pan Marcin Żuchowski. Mówił on m.in. o projekcie WaterMan, jego założeniach, działaniach pilotażowych obejmujących małą infrastrukturę w poszczególnych krajach partnerskich. Mówił także o budowaniu dobra wspólnego w oparciu o szerokie partnerstwo międzynarodowe i zachęcał uczestników do podejmowania podobnych inicjatyw projektowych w dziedzinie ekologii i ekonomii wody.

Poruszano także temat aktualnych szans i problemów współpracy transgranicznej z perspektywy różnych regionów, z obszaru Unii Europejskiej oraz krajów partnerskich, takich jak Ukraina i Bałkany Zachodnie. Wspólnym motywem tej współpracy było tworzenie partnerstw na rzecz budowania pokoju, co ma szczególnie aktualny wydźwięk w kontekście dzisiejszej sytuacji międzynarodowej.

Podczas uroczystej Gali przedstawiciel naszej gminy członkowskiej, Pan Rober Waraksa - burmistrz Olsztynka, został Laureatem Nagrody "Samorządowiec Przyjazny Młodzieży". Serdecznie gratulujemy!

Przypominamy, iż projekt WaterMan rozpoczął się na początku stycznia 2023 roku a jego oficjalne otwarcie odbędzie się podczas spotkania wszystkich partnerów w Kalmarze w dniach 14-16 marca br..

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram