Informacje z Euroregionu Bałtyk

WaterMantl-ne Aktualności Projekty WaterMan Polski pll_63e9f1c095294 WaterMan

Pierwsze spotkanie robocze polskiej strony projektu WaterMan, Braniewo, 26.01.2023

Od rozpoczęcia projektu WaterMan, które miało miejsce na początku stycznia 2023 roku odbyło się już kilka spotkań online, w których uczestniczyli wszyscy partnerzy z 6 krajów. Natomiast pierwsze na żywo spotkanie partnerów polskich miało miejsce w ubiegły czwartek w Braniewie a jej gospodarzem był Urząd Miasta wraz z Burmistrzem, Panem Tomaszek Sielickim.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich podmiotów będących partnerami polskimi projektu:

Urząd Miasta Braniewa, Wodociągi Miejskie Sp. Z o.o., Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 18 osób. Każdy z partnerów przedstawił członków swoich zespołów wraz z informacją o zakresie obowiązków.

Podczas spotkania podjęto istotne dla partnerów kwestie. W związku z tym, iż na etapie realizacji zadań dołączyło kilka nowych osób, na początku omówiono podstawowe informacje o projekcie, ramy czasowe, przegląd zakresu zadań a także konsorcjum projektowe - kto za co odpowiada, dalej działania sieciujące w zakresie wsparcia ekspertami zewnętrznymi, pre-konferencja online. Konferencja główna inauguracyjna w Kalmarze była również tematem spotkania w Braniewie.

Istotą tego spotkania było także przygotowanie do wdrażania pilotaży, które będą przeprowadzone przez zespół Politechniki Gdańskiej na terenie Miasta Braniewa. W ramach tego punktu omówiono zakres przygotowań do pilotażu, role poszczególnych partnerów dla tego zadania i podział odpowiedzialności oraz budżet niezbędny do realizacji zadania. Omówiono też obowiązki wszystkich stron dotyczące działań komunikacyjnych i informacyjnych, prowadzenie niezbędnej promocji na stronach internetowych oraz na profilach społecznościowych i inne dozwolone formy popularyzacji działa oraz ich efektów szerokiemu gronu odbiorców.

Rozmowy także dotyczyły raportowania w systemie BAMOS+, ogólnych zasad jakie należy przestrzegać oraz płatności i ich form.

Partnerzy wymienili się także kontaktami i po kilku godzinach zakończono robocze spotkanie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram