Informacje z Euroregionu Bałtyk

Think Global, Act Localtl-ne Aktualności Projekty Think Global, Act local Polski pll_64b8fc475c86b Think Global, Act Local

Piąty warsztat projektu Think Global, Act Local - Rumunia

Wydarzenie w Slanic Moldowie i okolicznych miastach miało miejsce w dniach 3-6 lipca 2023. Tym razem było organizowanie przez lidera projektu The National Association of Balneoclimateric Resorts in Romania.

Wydarzenie było poświęcone pracy nad analizą wniosków z zebranych ankiet. Przyczynią się one do przygotowania Długotrwałej strategii zaangażowania obywatelskiego i demokracji partycypacyjnej, która będzie przygotowywana na kolejnym spotkaniu.

W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci miast i gmin członkowskich Stowarzyszenia i byli to:

  • Przewodnicząca Rady Miasta Gdynia,
  • Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmick,
  • Burmistrz Górowa Iławeckiego,
  • Burmistrz Miasta i Gminy Sztum,
  • Burmistrz Pucka,
  • Burmistrz Olsztynka,
  • Burmistrz Stawigudy.

Pierwszego dnia wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w sesji powitalnej, w trakcie której każdy z partnerów projektu zaprezentował swoją organizację ale i uczestników wydarzenia z danego kraju. Między innymi pojawili się burmistrzowie miast, reprezentanci władz lokalnych oraz urzędnicy z Polski, Grecji, Włoch, Hiszpanii oraz Rumunii. Odbyło się również spotkanie z burmistrzami reprezentującymi gminy członkowskie ANSBBR i z lokalną społecznością. Uczestnicy pracowali w grupach nad opracowaniem wstępnej „Strategii długoterminowej zaangażowania obywatelskiego i demokracji".

Oprócz prac warsztatowych odbyła się wizyta studyjna po leczniczych źródłach wodnych, które są bardzo ważnym źródłem pod względem turystyki i zysków dla okolicznych miast.

Drugiego dnia odbyło się spotkanie z burmistrzami lokalnych gmin Targu-Ocna i Zemes - Moinesti, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach we współpracy w Unii Europejskiej, o istocie samej UE, która w wielu aspektach łączy różne narodowości i pozwala na rozwój miast i gmin. Dodatkowo uczestnicy poznali lokalne tradycje, gdzie jedną z nich są spektakle z wykorzystaniem starych niedźwiedzich skór, które są przekazywane z miasta do miasta, bądź między poszczególnymi grupami artystycznymi.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram