Informacje z Euroregionu Bałtyk

Nursecoast IItl-ne Nursecoast II Polski pll_64a42ac0c4525 Nursecoast II

Nursecoast II - spotkanie on-line

Dziś, 04.07.2023 r., odbyło się kolejne spotkanie on-line w ramach projektu Nursecoast II. Prace projektowe są w fazie raportowania, każdy z partnerów przygotowuje stosowne dokumenty. Na dzisiejszym on-linie uczestnicy spotkania przedstawili informacje na temat stanu zaawansowania powyższych prac oraz efekty swojego zaangażowania z ostatniego czasu. Konsorcjum projektowe sukcesywnie pracuje nad mapowaniem podobnych projektów, szukając inspiracji i przydatnych informacjami oraz na bieżąco konsultują kwestie merytoryczne z ekspertami, przygotowując się jednocześnie do testowania technologii potencjalnie użytych w planowanych inwestycjach, by przyszłe pilotaże były jak najbardziej efektywne.

O założeniach projektu Nursecoast II przeczytać można klikając w link poniżej:

Nursecoast II

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram