Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_6638c7ca8bdb2

Nowe projekty!

Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa o bieżących wydarzeniach jakie mają miejsce w naszej działalności w zakresie projektów międzynarodowych, które stanowią główną część pracy naszego Stowarzyszenia i przekładają się na korzyści dla członków STG ERB.

W najbliższym czasie rozpoczniemy realizację pięciu nowych projektów, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z funduszy europejskich, w ramach środków INTERREG Południowy Bałtyk oraz INTERREG Centralna Europa.

Zatwierdzone projekty Południowy Bałtyk:

1. D-EFFECT - lekcje demokracji dla społeczeństwa obywatelskiego, uwzględniające perspektywę młodzieży w kształtowaniu polityki UE na wszystkich poziomach zgodnie ze strategią na rzecz młodzieży na lata 2022–2027

2. SCONE – Sieć Współpracy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Południowym Bałtyku, w którym tematem przewodnim są programy nauczania zrównoważonego rozwoju w szkołach średnich i działania pro-ekologiczne, praca z nauczycielami i uczniami oraz wzmocnienie nauczania pozalekcyjnego.

3. BALTWRECK - Zapobieganie masowemu zanieczyszczeniu chemicznemu wody morskiej przez wyciekające wraki i składowiska amunicji/broni w Południowym Bałtyku, z tematem przewodnim z zakresu zwalczania różnych niebezpiecznych substancji w środowisku wodnym i morskim w celu zwiększenia bezpieczeństwa i jakości wody oraz przeciwdziałania i prewencji zagrożeniom związanym z wrakami podwodnymi i składowiskami odpadów w Morzu Bałtyckim.

4. Circular MuSe – Promowanie podejść do gospodarki o obiegu zamkniętym, które zwiększają efektywność wykorzystania zasobów w usługach komunalnych i optymalizacja procesów oraz strategii.

Zatwierdzony projekt Centralna Europa:

1. CONE- Miasta natury: rozwiązania oparte na naturze w miejskich żywych laboratoriach, gdzie tematem przewodnim są rozwiązania oparte na naturze w małych i średnich miastach

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram