Informacje z Euroregionu Bałtyk

Green uptl-ne Aktualności Green up Polski pll_64ae980a94290 Green up

Nowe Miasto Lubawskie - pierwsza wizyta studyjna w ramach projektu GreenUp!

11 lipca br. odbyła się pierwsza z trzech wizyt studyjnych połączonych z warsztatami, w ramach projektu Green Up. Pierwszym odwiedzonym miejscem było Nowe Miasto Lubawskie, gdzie odbyły się 4-godzinne warsztaty terenowe. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: przedstawiciele samorządu, przedstawiciele organizacji samorządowych oraz młodzież z Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Miasta Lubawskiego.

Wizyta studyjna rozpoczęła się od odwiedzenia Nadbrzeża Rzeki Drwęcy, następnie grupa udała się w kierunku Polany przy Piastowskiej, przeszła koło Ogrodu Róż i udała się w kierunku Parku Miejskiego.

W trakcie spotkania odbyła się burza mózgów i analiza stanu aktualnego, w ramach której padło wiele pomysłów na rozwój wybranych miejsc w mieście, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska. Uczestnicy dyskutowali o potencjalnych planach zagospodarowania wskazanych miejsc, by zaczęły one tętnić życiem. W planach są między innymi promenady, alejki, obiekty małej architektury, ścieżki edukacyjne. Przedstawiciele Urzędu Miasta podzielili się dotychczasowymi działaniami i dobrymi lokalnymi praktykami, które można także wykorzystać w przyszłych działaniach.

W trakcie trwania wizyty przeprowadzone zostały mini wywiady z mieszkańcami Nowego Miasta Lubawskiego, których tematem było zbadanie stanu wiedzy mieszkańców na temat ekologii. Wywiady posłużą do stworzenia „pigułek wiedzy”, czyli filmów informacyjno-edukacyjnych, które będą uświadamiać potencjalnych odbiorców w zakresie wiedzy dotyczącej zmian klimatycznych, ochrony środowiska, gospodarki o obiegu zamkniętym, rozwiązań proekologicznych oraz zasad zrównoważonego rozwoju.  

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram