Informacje z Euroregionu Bałtyk

Engage!tl-ne Aktualności Bez kategorii Engage! Projekty Polski pll_62ebadadd2f4d Engage!

Możliwe partnerstwa polsko-islandzkie!

W dniach 5-8 kwietnia przedstawiciel Stowarzyszenia, wraz z liderem projektu z BISER oraz partnerem z Norwegii wziął udział w wizycie studyjnej na Islandii. Wyjazd odbył się w ramach projektu ENGAGE!, który w partnerstwie polsko-norweskim realizujemy od kwietnia 2021 roku. Głównym celem wizyty było spotkanie z partnerami z Islandii, poznanie ich organizacji, omówienie możliwości współpracy i odkrycie wspólnych pomysłów projektowych. Działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego to w Islandii bardzo ważny temat jaki podejmowany jest przez tamtejsze NGOsy. Wiele można się od nich uczyć a jest to szansa na polsko-islandzką współpracę międzynarodową NGO. 

Gospodarzem wizyty była organizacja The Norden Association in Iceland. Ich podstawowa działalność  to wzmacnianie współpracy i przyjaźni między Islandczykami a innymi mieszkańcami nordyckimi. Są także otwarci na wymianę międzynarodowych doświadczeń w wielu dziedzinach. Organizacje działające na obszarze Islandii starają się być aktywne wspierając Nordycką Radę Ministrów, która pełni rolę również instytucji grantodawczej. W spotkaniu uczestniczył także: dyrektor Stowarzyszenia ADHD z Islandii, prowadzącej usługi informacyjno-edukacyjne dla zainteresowanych; przedstawiciel wolontariackiej organizacji Icelandic National League pielęgnującej i promującej islandzką kulturę; przedstawiciel Organizacji Osób Niepełnosprawnych Islandii oraz przedstawiciel organizacji o nazwie Totel.ly zajmującej się tematami związanymi ze środowiskiem naturalnym i działalnością na ochrony bioregionów. Jeśli organizacje pozarządowe leżące na terenie Stowarzyszenia poszukują partnerów z Islandii podzielimy się niezbędnymi informacjami w ramach biura porad współpracy międzynarodowej działającego w ramach projektu ENGAGE!.  

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram