Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_6513da8edf28a Aktualności

KONKURSY GRANTOWE NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją dotyczącą konkursów grantowych na współpracę międzynarodową.

Jest to informacja o dwóch programach:

  1. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, działające jako Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) dla Funduszy Norweskich i EOG - ogłasza otwarty nabór na dofinansowanie inicjatyw dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią na rzecz współpracy międzypokoleniowej – BeFORme w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG. Data rozpoczęcia i zakończenia naboru: od 8 września 2023 r. do 8 listopada 2023 r. 

Obszar wsparcia: Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze budowania kapitału społecznego w społecznościach lokalnych, poprzez zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia współpracy i integracji międzypokoleniowej.

Alokacja: 1 950 000 euro; w razie potrzeby kwota alokacji może zostać zmodyfikowana przez Wspólny Komitet ds. Współpracy Dwustronnej (JCBF)

Minimalna kwota dofinansowania: 100 000 euro

Maksymalna kwota dofinansowania: 250 000 euro

Okres realizacji inicjatyw: do 9 miesięcy, nie później niż do 28 lutego 2025 r. 

Partnerzy:

  • organizacje pozarządowe z Polski, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • organizacje pozarządowe z Norwegii

https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/konkurs-na-rzecz-wspolpracy-miedzypokoleniowej/

  1. W niedługim czasie ruszy też nabór z Instytutu Szwedzkiego - Projekty współpracy

CEL: Dofinansowanie projektów współpracy ma na celu pogłębienie i dalszy rozwój współpracy. Dofinansowanie może dotyczyć m.in.

•           Tworzenie sieci i platformy współpracy.

•           Opracowywanie i testowanie modeli i różnych metod.

•           Wniesienie wkładu w politykę i strategię.

•           Budowanie/rozpowszechnianie wiedzy i kompetencji.

WARUNKI FINANSOWE I CZASOWE

Dofinansowania: 100%

Można ubiegać się o kwotę do 1 000 000 SEK na projekt, który ukończycie w ciągu 24 miesięcy od rozpoczęcia projektu.

CO NAJMNIEJ TRZECH PARTNERÓW PROJEKTU

LP: wymagany szwedzki lider

Partnerami mogą być następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Dania, Estonia, Finlandia, Gruzja, Niemcy, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Polska, Szwecja i Ukraina. Więcej informacji na temat wymagań dotyczących składu krajów opisano w instrukcji, która została opublikowana po otwarciu naboru w czerwcu 2023 r.

Środki Instytutu Szwedzkiego - Link do programu: https://si.se/en/apply/funding-grants/

Serdecznie zachęcam do podejmowania współpracy międzynarodowej.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram