Informacje z Euroregionu Bałtyk

CONEtl-ne Aktualności CONE Projekty Polski pll_66700d446a540 CONE

Konferencja startowa projektu CONE

Konferencja rozpoczynająca nowy projekt CONE - Miasta natury: rozwiązania oparte na naturze w miejskich żywych laboratoriach miała miejsce w Padwie w dniach 11-12.06.2024. Spotkanie zostało zorganizowane przez Lidera projektu UniSMART, którego siedziba mieści się w Padwie. Wzięli w nim udział prawie wszyscy partnerzy w tym reprezentanci Stowarzyszenia oraz Politechniki Gdańskiej, którzy zaprezentowali trzeciego partnera polskiego Miasto Wejherowo. To właśnie w tym mieście odbędą się działania pilotażowe. Dodatkowo Partnerami stowarzyszonymi są: Miasto i Gmina Sztum, Miasto i Gmina Dzierzgoń oraz Miasto Tolkmicko, w którym Stowarzyszenie przeprowadzi małe działanie pilotażowe.

Pierwszy dzień spotkania był poświęcony zapoznaniu się partnerów oraz przypomnieniu głównych założeń projektowych. Uczestnicy zostali przywitani przez Valentinę Scandolę lidera projektu oraz Margheritę Cera z Rady miasta Padwy. Celem projektu jest stworzenie miejskich żywych laboratoriów w celu testowania rozwiązań opartych na naturze. W samym projekcie będziemy mieć 3 miejsca pilotażowe w Padwie, Wejherowie i Czeskich Budejovicach. Ponadto stworzone zostaną 4 rozwiązania do replikacji oraz wspólna strategia.

Na konferencję została zaproszona Pani Anna Boruch reprezentująca Wspólny Sekretariat programu i omówiła wytyczne programu dotyczące realizacji i rozliczania projektu. Poinstruowała partnerów o dokumentach w których znajdą informację na temat promocji, wizualizacji oraz systemie do rozliczania raportów.

Druga część dnia była poświęcona na zapoznanie się partnerów oraz ich prezentacje związane z ich działalnością jak i działaniami zaplanowanymi w projekcie.

Reprezentanci z polski opowiedzieli o swoich zadaniach w projekcie.

Drugi dzień konferencji startowej rozpoczął się ponownie od przywitania przez lidera projektu i kilku słów o projekcie dla nowych uczestników.

Zaproszeni zostali partnerzy lidera projektu z Włoch, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami odnośnie wykorzystania rozwiązań opartych na naturze. Były to ciekawe prezentacji, dzięki którym uczestnicy mogli zainspirować się na przyszłe działania.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram