Informacje z Euroregionu Bałtyk

Think Global, Act Localtl-ne Aktualności Projekty Think Global, Act local Polski pll_65c4b17037517 Think Global, Act Local

Jak zwiększyć zaangażowanie obywateli i przyczynić się do rozwoju demokracji partycypacyjnej w naszych lokalnych społecznościach?

Zaangażowanie obywatelskie i demokracja uczestnicząca są niezbędnymi elementami zdrowego i dobrze prosperującego społeczeństwa. Umożliwiają one obywatelom aktywne uczestnictwo w procesach decyzyjnych, które mają wpływ na ich życie i społeczności. Niniejsza propozycja strategii ma na celu nakreślenie długoterminowego planu promowania zaangażowania obywatelskiego i demokracji partycypacyjnej, wspierania świadomego i aktywnego obywatelstwa oraz wzmacniania demokratycznych podstaw naszego społeczeństwa.

Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z zasobów wytworzonych dla nowo opracowanej „Długoterminowej strategii na rzecz zaangażowania obywateli i demokracji partycypacyjnej” wypracowanej w ramach projektu międzynarodowego „Myśl  Globalnie, Działaj Lokalnie” nad którą pracowaliśmy ostatnie 12 miesięcy, skupiającej sprawdzone metody i techniki oraz doświadczenia partycypacji obywatelskiej z 5 krajów UE.

Prezentowana strategia stworzona w ramach projektu CERV: Think Global Act Local [TGAL] opiera się na doświadczeniach uczestników reprezentujących różne grupy społeczne, władze i obywateli oraz posiadane przez nich doświadczenia i najlepsze praktyki. Ma ona zwiększyć wśród wszystkich zajmujących się partycypacją obywatelską i pracą z mieszkańcami, w tym wśród pracowników administracji samorządowej i aktywnych liderów wiedzę oraz zdolności do lepszego zaangażowania i włączenia w procesy decyzyjne wszystkich lokalnych obywateli.

Z jednej strony prezentowane narzędzie gromadzi wiedzę teoretyczną na temat zasad, metod i technik zwiększania oraz budowania zaangażowania obywatelskiego, partycypacji obywatelskiej, wzmacniania procesów konsultacji a z drugiej strony, promuje najlepsze i sprawdzone lokalne praktyki, które mogą być następnie przenoszone do innych społeczności lokalnych, budując prawdziwe i aktywne społeczeństwo obywatelskie.

Konsorcjum przygotowując powyższą strategię starło się nadać jej najbardziej praktyczny charakter, tak by nie był to jedynie dokument koncepcyjny, kolejna strategia, lecz skuteczny narzędziownik umożliwiający wybór odpowiednich metod i technik do lokalnych warunków. W materiale tym wszyscy zainteresowani interesariusze mogą znaleźć wskazówki, jak przygotować się, prowadzić i radzić sobie z wyzwaniami związanymi z procesami partycypacyjnymi, koncentrując się głównie na konsultacjach społecznych i różnych metodach angażowania obywateli w procesy decyzyjne. Oprócz teorii jest też miejsce na praktykę prezentowaną przez członków projektu i lokalnych obywateli z 5 krajów europejskich: Rumunii, Polski, Grecji, Włoch i Hiszpanii.

Strategia ta obejmuje nie tylko zestaw narzędzi, ogólne ramy i najlepsze przykłady skutecznych narzędzi i metod partycypacyjnych i powinna służyć przede wszystkim początkującym samorządowcom, ale wiele wątków będzie również przydatnych dla zaawansowanych organizatorów procesów partycypacyjnych.

Strategia ta podzielona jest na 4 rozdziały obejmujące m.in.:

  • CZĘŚĆ 1 - WPROWADZENIE DO ROZUMIENIA UCZESTNICTWA OBYWATELSKIEGO, w którym znajdziemy: ABC partycypacji obywatelskiej, 7 Zasady konsultacji społecznych i obywatelskich, opisanych aktorów procesów partycypacyjnych, tematy procesów partycypacyjnych oraz najczęściej spotykane bariery i trudności konsultacji społecznych;
  • CZĘŚĆ 2 - NAJPOPULARNIEJSZE TECHNIKI WDRAŻANIA PRAKTYK – obejmujące 9 najczęściej stosowanych praktyk, szczegółowo opisane zawierające: cel każdej metody, prognozowany okres trwania, koszty związane z wyborem danej techniki, wymagane zasoby, specjalne wymagania do użycia danej metody, oraz zalety i doświadczenia partnerów z innych krajów
  • CZĘŚĆ 3 - NAJLEPSZE LOKALNE DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKI Z KRAJÓW PARTNERSKICH – w których można znaleźć wyzwania jakie mierzą się poszczególne kraje europejskie i ich unikatowe rozwiązania, które są stosowane na co dzień w Polsce, Rumunii, Włoszech, Hiszpanii i Grecji;
  • CZĘŚĆ 4 - MYŚL GLOBALNIE DZIAŁAJ LOKALNIE PARTNERSKIE RAMY STRATEGII UCZESTNICTWA OBYWATELSKIEGO – główny element dokumentu zawierający ramy strategicznego podejścia do długoterminowego zwiększenia partycypacji obywatelskiej w samorządach stanowiące model dla lokalnych strategii;

Ponadto w przekazanym materiale znajdziecie Państwo:

  • ZALECENIA DOTYCZĄCE WDROŻENIA PONIŻSZEJ STRATEGII
  • OGÓLNE WNIOSKI DOTYCZĄCE STRATEGII PARTYCYPACYJNYCH
  • LISTĘ ZAANGAŻOWANYCH EKSPERTÓW – praktyczną listę konsultantów, którzy mogą udzielić bardziej szczegółowych porad i wyjaśnień oraz pozostają do Państwa dyspozycji

Zapraszamy do lektury!

Poniższy raport jest wynikiem wspólnej pracy konsorcjum projektu

AKTYWNI E-OBYWATELE: MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE

Dokument opracowany w ramach: Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości (CERV), Sieć Miast

na potrzeby realizacji projektu nr 101054109 zatytułowanego "Aktywni obywatele UE"

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram