Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_657c0d166fc41 Aktualności

Interreg Południowy Bałtyk - nabór na projekty międzynarodowe już wkrótce!

W pierwszym kwartale przyszłego roku Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 otwiera pierwszy nabór wniosków w ramach projektów na małą skalę.

Oczekuje się, że projekty będą odpowiadać na wyzwania, proponując odpowiednie rozwiązania w ramach współpracy transgranicznej między partnerami.

Program ten ma w szczególności na celu tworzenie i testowanie nowych partnerstw z udziałem małych, nowych organizacji, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych.

PRIORYTETY PROGRAMU

PRIORYTET 1 - Innowacyjny Południowy Bałtyk

PRIORYTET 2 - Zrównoważony Południowy Bałtyk

PRIORYTET 3 - Atrakcyjny Południowy Bałtyk

PRIORYTET 4 - Aktywny Południowy Bałtyk

Czas trwania projektu: do 18 miesięcy.

Budżet: do 200 000,00 EUR.

Schemat budżetu: Budżet projektu = Koszty personelu + Inne koszty (koszty personelu*40%).

Schemat finansowy: 80% EFRR + 20% wkładu własnego partnerów.

Zalecana wielkość projektu: 4-6 organizacji w projekcie.

Lokalizacja partnerów: co najmniej 2 kwalifikujących się partnerów z obszaru objętego programem z dwóch różnych państw członkowskich; wspierana jest przede wszystkim współpraca wielostronna trzech lub więcej kwalifikujących się partnerów z państw członkowskich obszaru objętego programem.

Jeśli nie masz partnerów do projektu, skontaktuj się z nami, postaramy się pomóc Ci znaleźć odpowiednich partnerów!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram