Informacje z Euroregionu Bałtyk

Engage!tl-ne Aktualności Engage! Projekty Polski pll_62bc070b5aa6f Engage!

ENGAGE! - biuro porad współpracy międzynarodowej - zachęca do udziału w Programie Kultura III edycji Funduszy EOG - NABÓR JUŻ WKRÓTCE

W ramach biura porad współpracy międzynarodowej zachęcamy do śledzenia informacji o pracach dotyczących uruchomienia naboru dotyczącego PROGRAMU KULTURA III edycja FUNDUSZY EOG

Otwarcie naboru do Programu Małych Inicjatyw w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej nastąpi już wkrótce!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Operator Programu Kultura Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 poinformowało na swej stronie, iż trwają prace mające na celu uruchomienie nowego instrumentu wsparcia inicjatyw bilateralnych.

Na stronie czytamy:

"Podstawowym celem instrumentu będzie umożliwienie długofalowej i szerokiej współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw-Darczyńców (Norwegii, Islandii i Liechtensteinu). Ponadto, mając na uwadze toczącą się w Ukrainie wojnę i miliony uchodźców w Europie instrument ma stworzyć możliwości włączenia działań na rzecz mniejszości ukraińskiej.

Poziom dofinansowania projektów z Funduszu Współpracy Dwustronnej wyniesie do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 30 000 euro. Minimalna wartość dotacji to 10 000 euro. Nabór wniosków zostanie ogłoszony we wrześniu 2022 r., zaś zakończy się wraz z końcem miesiąca. Projekty mogą trwać maksymalnie 9 miesięcy; data zakończenia projektu nie może być jednak późniejsza niż 31 października 2023 roku.

W ramach Małych Inicjatyw promowane będą małe, lokalne projekty mające na celu zwiększenie wiedzy/specjalizacji partnerów na wcześniej uzgodniony temat. Przykładowe typy działań to:

 • tworzenie platform networkingowych zwiększających dostęp do kultury,
 • rozwój zawodowy (warsztaty, seminaria, konferencje, szkolenia dla wnioskodawców / partnerów),
 • współpraca z ekspertami w opracowywaniu i testowaniu nowych metod pracy, profesjonalnych planów strategicznych itp.,
 • działania zawierające element budowania potencjału artystów / ekspertów biorących udział w inicjatywie,
 • planowanie ogólnospołecznych wydarzeń artystycznych lub kulturalnych.

Oferta skierowana jest do podmiotów zarówno z Polski, jak i z Państw Darczyńców.

Obligatoryjnie wszystkie Małe-Inicjatywy muszą być realizowane w partnerstwie pomiędzy podmiotem polskim a podmiotem z Państwa-Darczyńcy.

Podmioty z Polski:

 • publiczne instytucje kultury,
 • archiwa państwowe,
 • szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne,
 • kościoły lub związki wyznaniowe,
 • organizacje pozarządowe z dziedziny kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez Prezydenta RP za Pomniki Historii,
 • publiczne i prywatne podmioty komercyjne działające w sektorze kultury i sektorze kreatywnym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 1295/2013 w sprawie programu „Kreatywna Europa”;

Podmioty z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein):

 • wszelkie podmioty, organizacje publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne i pozarządowe, mające siedzibę jako osoba prawna w Państwach-Darczyńcach oraz osoby fizyczne, które są legalnymi rezydentami w Liechtensteinie.

Wszelkie informację będą udostępniane na stronie: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/aktualnosci.php w zakładce Fundusz Współpracy Dwustronnej."

Informacje bezpośrednio u Operatora Programu:

 • tel.: (+48) 22 69 25 405

e-mail: fwd@kultura.gov.pl

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram