Informacje z Euroregionu Bałtyk

Green uptl-ne Green up Polski pll_65240bbb975a9 Green up

Dzierzgoń - wizyty studyjne w ramach projektu GreenUp

Kolejny dzień upłynął pod hasłem ekologii i ochrony środowiska w ramach projektu GreenUp. Tym razem pracowaliśmy w gminie Dzierzgoń, gdzie uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele urzędu oraz młodzież ze szkoły podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu, szkoły podstawowej w Bągarcie oraz szkoły podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bruku. Podobnie jak w dniu wczorajszym, tak i dziś wizyty połączone zostały z warsztatami w stylu brain stormingu, gdzie wspólnie rozważaliśmy w jaki sposób można w dalszym ciągu rozwijać gminę Dzierzgoń w obszarze ekologii.

Pierwszym odwiedzonym miejscem był budynek RTI, gdzie mieści się Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dzierzgoniu. Uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać o funduszach unijnych, mechanizmach finansowania, zasadach udzielania pożyczek i poręczeń dotowanych przez Unię europejską oraz o założeniach, codziennej pracy i planach związanych z ekologią, odwiedzonej instytucji.

Następnie grupa udała się w kierunku orlika, gdzie oprócz samego boiska w odwiedzonym miejscu znajdował się tor dla rolkarzy, tor dla rowerów, ścieżka zdrowotna, plac zabaw oraz inne ciekawe obiekty małej architektury. Opiekun obiektu opowiedział o idei oraz codziennym funkcjonowaniu miejsca, które opisywał jako najbardziej przyjazne wszystkim mieszkańcom miasta i okolic, co potwierdziła lokalna młodzież. Cały kompleks jest bardzo dużą inwestycją, która jeszcze jest w trakcie rozbudowy i ulepszania. Młodzież podczas wizyty miała okazję wypowiedzieć również swoje zdanie odnoście tego miejsca i możliwych przyszłych inwestycji w obszarze terenu.

Ostatnim punktem był Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach. Tam uczestnicy wydarzenia zapoznali się z funkcjonowaniem PSZOK’u, wielkością i ilością składowanych odpadów oraz zasadami ich zbiórki. Przy okazji odwiedzenia punktu, mieliśmy również okazję do rozmowy z młodzieżą na temat ich codziennych zwyczajów związanych z segregacją śmieci oraz zachowaniami związanymi z szeroko pojętą ekologią.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram