Informacje z Euroregionu Bałtyk

SB Nudgingtl-ne Aktualności Projekty SB Nudging Polski pll_62835c96a0ca7 SB Nudging

Działania projektu SB Nudging ruszyły pełną parą!

Rozpoczęliśmy realizację projekt pn. SB Nudging – Nudging in the South Baltic Region”, którego liderem jest Szwecja (EU-office Skåne Northeast) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, Gdyńskim Centrum Sportu, Public Institution Rietavas Tourism and Business Information Centre (Litwa) oraz EUCC - The Coastal Union Germany (Niemcy). Projekt jest finansowany w ramach środków zalążkowych (seed money) programu Południowy Bałtyk. Problematyka jaką podejmuje projekt to zachowanie czystości w miejscach odwiedzanych przez ludzi.

Powszechne zaśmiecanie to dolegliwość wielu krajów i z tym aspektem zmierzymy się w niniejszym projekcie podejmując próbę zmiany zachowań w społeczeństwie poprzez ciekawe techniki behawioralne. Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się 9 maja br. w formie online wszyscy partnerzy zaprezentowali kwestie najbardziej palące w obszarze zanieczyszczania śmieciami.

Patrząc na możliwości partnerów możemy wyróżnić 2 lub 3 główne obszary najbardziej narażone na zanieczyszczenia:

• Obszary nadmorskie –  w tym głównie plaże (angażując do współpracy: biura turystyczne, firmy zajmujące się gospodarką odpadami, ośrodki sportowe, gminy, turystykę i biznes spożywczy)

• Obszary przyrodnicze – główne obszary śródlądowe: obszary leśne, obszary cenne ekologicznie tj. jeziora, rzeki, wysoczyzny, szlaki, ścieżki rowerowe (angażując do współpracy: firmy zajmujące się gospodarką odpadami, władze lokalne, biura turystyczne, lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska i gospodarką leśną, parki, lasy)

• Kultura – obszary publiczne, atrakcje historyczne i kulturowe (angażując do współpracy: władze lokalne, muzea, domy kultury, skanseny, instytucje historyczne, turystyczne i branżę spożywczą)

Projekt SB Nudging to przede wszystkim wprowadzenie innowacyjnej metody / Zademonstrowanie narzędzi w obszarach wrażliwych / Określenie skuteczność metody w obszarach wybranych / Opracowanie strategii metody w obszarach wrażliwych/ testowanie małych inwestycji pilotażowych.

Kolejne kroki będą kierować partnerów w stronę stworzenia dużej aplikacji projektowej złożonej jesienią do programu Interreg Południowy Bałtyk - stały nabór.

Ciekawe działania przed nami i ważne wyzwania społeczne!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram