Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_646b5dcb0d12a

Dwudniowa Konferencja Zielona Retencja - Gdańsk, Wyspa Sobieszewska

Przypominamy o Konferencji „Zielona Retencja”, która odbędzie się w Gdańsku Sobieszewie, w dniach 14-16 czerwca 2023r, w hotelu Orle.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu: ekonomicznych i ekologicznych sposobów na odciążenie sieci ogólnospławnej; informacji o dofinansowaniach unijnych (Specjaliści z Ministerstwa Środowiska i Instytutu Ochrony Środowiska nauczą jak efektywnie skorzystać z programu Feniks); renaturyzacji i ochrony terenów podmokłych w miastach; sposobów zagospodarowywania zieleni do oczyszczania i magazynowania wód opadowych wykorzystywanych w polskich miastach; efektywności zielonej retencji.

W ramach konferencji odbywać się będą sesje plenarne, panele dyskusyjne, warsztaty (m.in. z projektowania obiektów zielonej retencji oraz modelowania hydrodynamicznego) i spacery terenowe. Omawiana tematyka skupiać się będzie na przykładach wziętych z życia, z zastosowaniem dobrych praktyk i sukcesów. Będzie również omawiany rys historyczny zagadnienia, jak i trudności pojawiające się podczas wdrażania zielono-błękitnej infrastruktury.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Klimatu, Wód Polskich, Instytutu Ochrony Środowiska, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Gdańskich Wód, Aquanet Retencja, KEGW, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Gdańskiej, Wodociągów Miasta Krakowa, Aquanetu S.A, Biura Rozwoju Miasta Gdańska, Kancelarii Radców Prawnych CIC, Urzędu Miasta Wrocław, Urzędu Miasta Gdańska i inni najlepsi specjaliści z branży.

Organizatorzy wydarzenia przewidzieli dla uczestników szereg atrakcji, m.in. wycieczkę do Rezerwatu Ptasi Raj i po ogrodach deszczowych.

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie www.zielonaretencja.pl

oraz pod linkiem: https://eurobalt.org.pl/konferencja-zielona-retencja-14-16-06-2023-gdansk-wyspa-sobieszewska/

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram