Informacje z Euroregionu Bałtyk

Think Global, Act Localtl-ne Aktualności Projekty Think Global, Act local Polski pll_6543af0ce98b0 Think Global, Act Local

Drugie wydarzenie w Rumunii 17-18.10.2023

Za nami ostatnie wydarzenie w ramach projektu Think Global, Act Local, które miało miejsce w Slanic Moldowie (Rumunia). Było one poświęcone podsumowaniu efektów wypracowanych w projekcie i skupione było na rozmowach o przyszłych wspólnych działaniach.

Lider projektu przedstawił ponownie założenia projektu, natomiast każdy z partnerów przedstawił się ze względu na nowych uczestników, którzy wzięli udział w spotkaniu. Po prezentacji lider zaprezentował podsumowanie działań projektu oraz wspomniał o najważniejszych momentach i efektach wypracowanych wspólnie przez partnerów jak i zaangażowanych uczestników.

Uczestnicy rozmawiali o możliwościach podjęcia wspólnych inicjatyw, nad którymi prace rozpoczęły się jeszcze w trakcie trwania projektu. Najważniejszym elementem wypracowanym w projekcie była Długoterminowa strategia zaangażowania i partycypacji demokratycznej oraz Strategia wzmacniania dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym poprzez współpracę na poziomie Unii Europejskiej.

W części poznawczej partnera z Rumunii uczestnicy zostali zabrani na kolejkę linową, gdzie mogli poznać informacje o obszarach Natura 2000 jakie się tam znajdują.

Dzień drugi rozpoczęto od prezentacji rezultatów projektu. Pierwszym z nich były wyniki przeprowadzonych wśród miast i gmin biorących udział w projekcie. Dotyczyły one współpracy władz miasta z mieszkańcami oraz działań mających na celu zaangażowanie ich w aktywności prowadzone przez miasto. Kolejnym punktem były dwie w/w strategie wypracowane w trakcie wcześniejszych spotkań warsztatowych we Włoszech i Polsce.

Przeprowadzone zostały rozmowy polityków, którzy opowiedzieli o wadze współpracy międzynarodowej, o podobieństwach poszczególnych partnerów projektu oraz o ogromie szans i możliwości dalszej współpracy.

Lider projektu wyznaczył część na warsztat, w trakcie którego wypracowano pomysły na promocje i rozpowszechnianie wiedzy o projekcie i programie już po zakończeniu projektu. Padło wiele pomysłów, gdzie można wymienić między innymi promocje w mediach społecznościowych, w urzędach miast, czy w rozmowach F2F.

Wizyta studyjna dnia drugiego miała miejsce w lokalnej organizacji pozarządowej "In Context", która zajmuje się artystycznym wykorzystaniem używanych przedmiotów, przywraca im drugie życie i organizuje warsztaty pozwalające uczyć się ponownego wykorzystania przedmiotów.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram