Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_66740e9ab7da3

Drugie posiedzenie Zarządu VIII kadencji

Jesteśmy po obradach Zarządu STG ERB, które odbyło się w dniu dzisiejszym. Na drugim już spotkaniu członków Zarządu obecnej kadencji przedyskutowano kwestie wewnętrzne, dotyczące spraw bieżących oraz techniczno-organizacyjnych, Stowarzyszenia. Zajęto się główną kwestią jaką jest przyszłość STG ERB w nowopowstającej organizacji Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Euroregion Bałtyk. Do tej pory międzynarodowe ugrupowanie Euroregion Bałtyk (którego członkiem jest również nasze Stowarzyszenie), było jedynie nieformalną formą współpracy transgranicznej, natomiast już niedługo przekształci się w EUWT, czyli podmiot prawny ustanowiony przez prawo Unii Europejskiej. Po dyskusji analizującej plusy i minusy przynależności do EUWT ERB wszystko wskazuje na to, że wstąpienie w szeregi powyższej organizacji będzie dla nas korzystnym rozwiązaniem. Ostateczne rozstrzygnięcie powyższej kwestii odbędzie się we wrześniu br.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram