Informacje z Euroregionu Bałtyk

SB Nudgingtl-ne Aktualności Projekty SB Nudging Polski pll_62c43f6bbff78 SB Nudging

Dalsze prace nad budową regularnego projektu z wykorzystaniem metody Nudging – 07.05.2022 online

W dniu dzisiejszym 07.05.2022 odbyło się kolejne spotkanie partnerskie zespołu przygotowującego aplikacje SB Nudging w formule online, w którym wzięli udział przedstawiciele z Polski, Litwy i Szwecji.

Spotkanie poprowadził Ludvig Einarsson reprezentujący EU-coordinator EU Office Skåne Northeast, lider dotyczasowego projektu środków zalążkowych programu Interreg Południowy Bałtyk.

W trakcie spotkania skupiono się na podsumowaniu wiedzy, danych i inspiracji zdobytych podczas warsztatów w Kristianstadu (Szwecja), które posłużą do stworzenia dokumentu koncepcyjnego nowej aplikacji i szczegółowego zaplanowania poszczególnych zestawów zadań w ramach tworzonej większej inicjatywy przyszłego regularnego projektu.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę na powiązanie przyczyno-skutkowe pomiędzy poszczególnymi miejscami studium przypadku i konieczności budowania wspólnych porównywalnych rozwiązań, które będą następnie testowane w różnych krajach Morza Bałtyckiego.

Przyszła aplikacja ma odpowiedzieć na specyficzne wyzwania:

- zmniejszenie ilości niesortowanych śmieci (ogólne odpady powstałe w wyniku działalności człowieka);

- ograniczenie wandalizmu miejskiego i poszanowania mienia publicznego (turyści i mieszkańcy)

- wprowadzenie systemu zachęt i nagród za pozytywne działania;

- wymuszanie intuicyjnych zachowań i nawyków ludzi zamiast systemów nakazów czy zwykłej edukacji;

- ujednolicenie działań, gdyż dotychczasowe działania pro-środowiskowe mają charakter punktowy: każda akcja tworzona przez inny sektor, np. szkoły, gminy – brak koordynacji i spójności działań

- włączenie społeczne różnych grup wiekowych (integracja międzypokoleniowa): osób starszych, dzieci, młodzieży

- zwiększenie społecznej odpowiedzialności za dobro wspólne (tereny zielone) i mienie (dobro publiczne)

- większej odpowiedzialności biznesu, firm lokalnych

Co chcemy osiągnąć rozwijając dalej koncepcję?

- uatrakcyjniać i proekologiczną przestrzeń miejską

- nagradzać osoby zaangażowane w pozytywną zmianę za ich wysiłek

- identyfikować mieszkańców i przyjezdnych terytorialnie z danym miejscem

- zachęcać ludzi do ograniczania zaśmiecania miasta w sezonie (podwójna ilość śmieci w śmietnikach i poza nimi)

- namawiać ludzi do sprzątania po sobie, zwierzętach i zwierzętach domowych

- nakłonić ludzi do intuicyjnego segregowania śmieci

- pokazać, że jednostki samorządu terytorialnego regionu mogą być miastami ekologicznym i innowacyjnym stosującymi najnowsze metody i trendy.

Zespół partnerski czeka pracowity okres wakacyjny, gdyż jego zadaniem będzie obecnie zgrupować te wszystkie wyzwania i potrzeby i stworzyć aplikację, która będzie w stanie zgromadzić silne partnerstwo na rzecz wdrożenia odpowiednich rozwiązań i zawierać odpowiedzi i dedykowane działania na rzecz osiągnięcia tych celów, a zarazem spełniać kryteria przyszłego programu oraz konkursu tematycznego.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram