Informacje z Euroregionu Bałtyk

Think Global, Act Localtl-ne Aktualności Projekty Think Global, Act local Polski pll_64748e5dcd839 Think Global, Act Local

Czwarty warsztat projektu Think Global, Act Local - Hiszpania

Hiszpańskie miasto Mislata stało się w dniach 10-11 maja br. miejscem warsztatów w ramach projektu Think Global Act Local. Przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk wraz z reprezentantami władz z Gdyni, Pucka, Miasta i Gminy Sztum, Tolkmicka i Górowa Iławeckiego, mieli szansę poznać dobre praktyki w odwiedzonym regionie. Wydarzenie rozpoczęło się spotkaniem z Burmistrzem miasta, który przywitał wszystkich uczestników oraz porozmawiał z pozostałymi reprezentantami samorządów z Polski, Rumunii, Włoch i Grecji.

Pierwszego dnia warsztaty dotyczyły zagadnień promocji i tradycyjnej lokalnej sztuki oraz rzemiosła. Uczestnicy pracowali nad przygotowaniem strategii rozwoju miasta pod kątem turystyki i kultury.

Uczestnicy wydarzenia podczas wizyty studyjnej mieli również okazję zwiedzić, położony niedaleko Walencji, park przyrody chronionej L'Albufera. Odkrywając różnorodność tamtejszej flory i fauny, zwiedzający mieli okazję zapoznać się z licznymi, ciekawymi rozwiązaniami infrastrukturalno-kulturalnymi w otoczeniu jeziora de Albufera. Była również okazja do bliższego poznania zabytków w Walencji.

W kolejnym dniu rozmowy dotyczyły kwestii związanych z zaangażowaniem obywatelskim w Mislacie i w jaki sposób to zaangażowanie prowadzi do dobrych praktyk. Odbyło się również spotkanie z mieszkańcami odwiedzanego miasta. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Mislaty, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi ze współpracą z miastem oraz organizacjami pozarządowymi. Przedstawiciele NGO również wzięli udział w warsztatach. Opowiedzieli o swojej działalności, w jaki sposób angażują w swoje działania mieszkańców. W Mislacie jest ok 250 organizacji pozarządowych, które prężnie działają na terenie miasta.

Następnie swoje prace zaprezentował lokalny rzeźbiarz Miquel Navarro, działający na skalę międzynarodową. Grupa naszych przedstawicieli miała także możliwość uczestnictwa w ważnym dla lokalnych mieszkańców festiwalu sztuk performatywnych, Mislata Art al Carrer, który ma na celu rozpowszechnianie sztuki ulicznej w Mislacie.

Odbyło się również wewnętrzne spotkanie konsorcjum, dotyczące przyszłej współpracy na poziomie UE. Padły pomysły rozwinięcia współpracy z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, np. Interreg Central Europe, czy Interreg Europe.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram