Informacje z Euroregionu Bałtyk

Creative Wavestl-ne Aktualności Creative Waves Projekty Polski pll_62b068186672d Creative Waves

Creative Waves - efekty projektu

Creative Waves – Baltic Sisterhood for Change wspiera twórczą i społeczną działalność kobiet, ułatwiając im odnalezienie się w świecie cyfrowym. Przedsięwzięcie dociera do artystek i aktywistek działających w ośrodkach oddalonych od centrów, wspiera budowanie sieci połączeń między nimi oraz ułatwia im prezentację swojej działalności w internecie. Wszystko po to, by wzmacniać rolę kobiet w procesie budowania zdrowszych społeczności i bardziej przyjaznej przestrzeni. Kto tworzy polską odsłonę projektu?

Za każdym wydarzeniem i projektem kulturalnym stoi jakaś osoba, stoi jakiś zespół... Creative Waves jest przedsięwzięciem o tyle szczególnym, że – w całości poświęcone kobietom – jest również w całości tworzone przez kobiety. Niektóre z nas widać wyraźnie, inne pozostają w ukryciu. Najwyższy czas, żebyśmy się poznali/poznały:

- tak o projekcie pisze polski partner. Więcej przeczytać można na stronie Nadbałtyckiego Centrum Kultury z Gdańska

Najważniejsze cele projektu:

- Pomoc w tworzeniu przyjaznej, zrozumiałej i integracyjnej publicznej przestrzeni fizycznej i cyfrowej poprzez pomoc w zrozumieniu i wykorzystaniu narzędzi cyfrowych w innowacyjny sposób, z wykorzystaniem niematerialnego dziedzictwa kulturowego

- Pomoc w budowaniu tradycyjnej i cyfrowej przestrzeni publicznej jako przyjaznej i bezpiecznej dla wszystkich, zwłaszcza tych bardziej wrażliwych;

- Integracja wrażliwych grup; młodzież, kobiety, imigranci w przestrzeni fizycznej i cyfrowej;

- Promocja kobiet liderek (partnerek i kreatywnych) w procesie budowania odporności – kobiet jako kreatorek zmian;

- Poprzez silniejsze więzi społeczne i produkcję artefaktów kulturowych projekt ma pomóc słabszym grupom w wejściu na rynek pracy;

- Zapewnienie uczestnikom umiejętności istotne dla konkurencyjności i szans na zatrudnienie

- Wzmocnienie pozycji przedstawicieli słabszych grup społecznych: kobiet, młodzieży i imigrantów w poczucie tożsamości, ciągłości i przynależności oraz zapewnienie im umiejętności istotnych z punktu widzenia zatrudnialności;

- Pomoc w zapewnieniu większej równości płci poprzez uczynienie kobiet silniejszymi pomimo zwiększonego obciążenia ciążą, zakłóceniami społecznymi itp.;

- Pomoc młodzieży zachować zdrowie psychiczne pomimo zwiększonego ryzyka związanego z zakłóceniami społecznymi, cyfryzacją itp.;

- Przyczyni się do poprawy dobrostanu i zdrowia społecznego, pomagając słabszym grupom utrzymać lub przywrócić stosunki społeczne, poczuć przynależność do społeczności lokalnej, regionalnej i międzynarodowej;

- Wzmocnienie poczucie tożsamości i wspólnoty uczestników;

- Poprawienie relacji społecznych i polepszenie samopoczucia;

- Działać pomimo COVID;

- Pomoc w tworzeniu nowych sieci lokalnych i międzynarodowych;

- Pomoc w budowaniu sieci, kapitału ludzkiego i społecznego, który jest niezbędny do budowania odporności społecznej;

- Pomoc w budowaniu silniejszego społeczeństwa, dobrobytu, gotowości na sytuacje kryzysowe;

- Pomoc w zbudowaniu poczucie zakorzenienia w społeczeństwie i grupie;

- Zachęcenie uczestników do wspólnego działania i przywrócenia/wskrzeszenia niektórych tradycji i przeszłych działań, dostosowując je do obecnych warunków, aby powstrzymać degradację klimatu i budować silniejsze więzi społeczne;

- Pomoc utrzymać przy życiu tradycje i dawne działania oraz służyć społeczeństwu w nowych warunkach - Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, wymiana informacji na temat tradycyjnych i nowych sposobów cyrkularności

– Pomoc we wdrażaniu/promowaniu EUSBSR, Europejskiego Zielonego Ładu i SDGs oraz uświadomić uczestnikom makroregionalne podejście do poszukiwania wspólnych rozwiązań;

- Uczestnicy projektu stosują podejście cyrkularne i poznają tradycyjne i bardziej innowacyjne sposoby zdrowego, zrównoważonego życia – będą lepiej przygotowani do dalszej adaptacji i dzielenia się zielonymi/cyfrowymi narzędziami;

- Zachęcenie uczestników do wspólnego działania i przywrócenia/wskrzeszenia niektórych tradycji i przeszłych działań, dostosowując je do obecnych warunków, aby powstrzymać degradację klimatu i budować silniejsze więzi społeczne;

- Pokazanie, jak sztuka, kultura, interwencje kulturowe mogą pomóc odpowiedzieć na współczesne wyzwania kryzysu klimatycznego, niepokojów społecznych, cyfryzacji, pogorszenia zdrowia psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i przynależności;

- Uwrażliwienie uczestników na zatrzymanie degradacji środowiska i powstrzymanie negatywnych zmian – uczestnicy dowiedzą się, że wiele tradycyjnych zwyczajów (zwłaszcza tych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, mniejszą konsumpcją, życiem bliżej natury i w zgodzie z nią) może być ponownie ożywiony, aby poprawić sytuację;

- Stworzenie nowych formatów wyrażania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Bałtyku;

- Poprzez dotarcie do tradycji, rzemiosła, sposobu spędzania czasu razem, projekt ma na celu ponowne wymyślenie i przedefiniowanie wspólnych „bałtyckich” tradycji i podejść;

- Poprzez wymianę informacji i znajdowanie wspólnych/nowych praktyk i podejść kulturowych projekt ma zwiększyć świadomość wspólnego dziedzictwa bałtyckiego;

- Projekt ma wzmocnić współczesną tożsamość BSR i wprowadzić „bałtyckość” na obszary wiejskie

Projekt swoje ostatnie działania będzie realizować w Gdańsku we wrześniu 2022 podczas konferencji końcowej.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram