Informacje z Euroregionu Bałtyk

Aktualnościtl-ne Aktualności Polski pll_64905d8ff1dab

BaltiCE - transgraniczne warsztaty

W piątek, 16.06.2023, na Politechnice Gdańskiej, odbyły się warsztaty w ramach projektu zalążkowego „Baltic Circular Economy Lab - jako narzędzie do oszczędzania zasobów i łagodzenia skutków zmian klimatycznych” (BaltiCE). Projekt ma na celu obniżenie kosztów usług komunalnych i ponowne wykorzystanie surowców w gospodarce o obiegu zamkniętym. Polscy partnerzy chcieliby skupić się na ponownym wykorzystaniu piasku i soli rozsypywanych zimą oraz zagospodarowaniu i redukcji kosztów odpadów zielonych.

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk uczestniczyło w wydarzeniu jako potencjalny partner w regularnym projekcie w ramach Programu Interreg South Baltic.

W pierwszej części warsztatów lider projektu – Politechnika Gdańska, przedstawił założenia i cele projektu oraz podsumował działania, które udało się wypracować partnerom projektu do tej pory. W drugiej części skupiono się na głównych problemach i  wyzwaniach w aplikacji, nowych partnerstwach, przyszłych działaniach projektowych i potencjalnych miejscach pilotażu. Pracowano nad dokumentem koncepcyjnym do regularnego programu i poruszono także temat przyszłego finansowania z Programu Interreg Południowy Bałtyk. STG ERB jako przyszłe miejsca docelowe realizacji inwestycji pilotażowych zaproponował dwa warmińsko-mazurskie samorządy - Gminę Stawiguda oraz Gminę Olsztynek. Wskazał również propozycję celu projektowego przyszłej aplikacji, tj.: „ponowne wykorzystanie surowców do celów komunalnych i społecznych, zgodnie z elementami gospodarki o obiegu zamkniętym”, wskazując jednocześnie na problemy (m.in.: brak wymiany doświadczeń i budowania potencjału w celu wsparcia poprawy instrumentów polityki, czy wysokie koszty usług komunalnych i wysokie zużycie surowców uznawanych za nieodnawialne) i wyzwania (m.in.: wspieranie podmiotów miejskich w testowaniu różnych narzędzi, metod i strategii zarządzania gminą, w celu zwiększenia jego wydajności i rentowności, czy też poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania zasobów nieodnawialnych, stanowiących koszt dla instytucji zarządzających) przyszłego projektu. W niedługim czasie zostaną podjęte konkretne decyzje w sprawie wyboru miejsc do realizacji pilotaży.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram